Lotos zabezpiecza Rafinerię Gdańską przed atakiem zimy

18 stycznia 2021, 16:30 Alert
Rafineria Gdańska. Fot. Grupa Lotos
Rafineria Gdańska. Fot. Grupa Lotos

Gdy temperatura spada poniżej zera, w rafinerii rozpoczynają się wyzwania. Woda zamarza, zwiększa swoją objętość i wypełnia szczelnie zamknięte przestrzenie, np. rury. W efekcie, może je nawet rozsadzić – alarmuje Grupa Lotos. Rafineria w Gdańsku została zaopatrzona w specjalne systemy grzewcze i przeciwzamrożeniowe.

Atak zimy

Lotos podaje, że już niewielki mróz może poczynić duże szkody na instalacjach. Woda w rafinerii jest wszechobecna. Jest cięższa od węglowodorów, więc ma tendencje do gromadzenia się i zalegania w zaułkach rurociągów, zbiorników i częściach maszyn. Co roku na terenie rafinerii Lotosu odbywa się „akcja zima”. Pracownicy przygotowują zakład do stabilnej pracy w niskich temperaturach. Włączają ogrzewania rurociągów i aparatów, uzupełniają brakującą izolację i uchylają zasuwy na obiegach aparatów i urządzeń, w których mogą zakrzepnąć węglowodory lub woda.

– Nasza rafineria ma za sobą 45 zimowych okresów. Ta pora roku to naturalne wyzwania: trudniejsze warunki, zwłaszcza dla pracowników na terenie rafinerii, którzy muszą zapewnić niezakłóconą i bezpieczną pracę instalacji oraz ciągłość ekspedycji produktów. Dzięki prewencyjnym zabiegom i dokładnej obserwacji stanu instalacji, staramy się zapobiec negatywnym skutkom, np. zamarzaniu części urządzeń. Ważnym aspektem w kontekście bezpieczeństwa naszych pracowników są też inne warunki pracy i nowe zagrożenia z tym związane, takie jak np. śliskie powierzchnie. Zimą trzeba zachować szczególną ostrożność i koncentrację – mówi Dariusz Kruk, dyrektor ds. produkcji w Grupie Lotos.

Lotos odpowiada na pytanie, jak z zimą poradzą sobie instalacje Projektu EFRA, oddane do użytku na przełomie 2019 i 2020 roku. – Tego jeszcze nie wiemy, ponieważ od czasu uruchomienia EFRY dużych mrozów w naszym rejonie Europy nie było. Ubiegłoroczna zima potraktowała nas łagodnie – średnia temperatura nie spadała poniżej zera. Przed szkodliwym zjawiskiem zamarzania wody, bronimy się zaopatrując instalacje w specjalne systemy grzewcze i przeciwzamrożeniowe. Czy na EFRZE są one skuteczne, będziemy dopiero mieli okazję się przekonać – tłumaczy Mariusz Hołowacz, kierownik zakładu Projektu EFRA.

Projekt EFRA to inwestycja sfinalizowana przez Grupę Lotos i spółkę Lotos Asfalt w 2019 roku. W jej ramach wybudowano instalację opóźnionego koksowania (DCU) oraz szereg instalacji towarzyszących. Dzięki EFRZE, na rynek trafi rocznie ponad milion ton doskonałej jakości paliw, głównie oleju napędowego i paliwa lotniczego, wyprodukowanych z ciężkiej pozostałości z przerobu ropy – czytamy w komunikacie spółki.

Lotos/Jędrzej Stachura

Lotos otwiera coraz więcej stacji paliw