Lotos porozumiał się ze związkami ws. spółek, które zostaną wydzielone

26 października 2021, 18:30 Alert
biurowiec LOTOS

Zarząd Grupy Lotos oraz przedstawiciele związków zawodowych podpisali porozumienie zabezpieczające pracowników spółek, które zgodnie z realizacją środków zaradczych znajdą się poza grupą kapitałową, podała spółka.

– 36-miesięczny okres obowiązywania gwarancji zatrudnienia oraz utrzymania dotychczasowych warunków pracy i płacy to najbardziej istotny punkt podpisanego dziś w Gdańsku porozumienia. Dodatkowo, strony wynegocjowały zabezpieczenie wewnątrzzakładowych źródeł prawa pracy, warunki kontynuacji dotychczasowych świadczeń socjalnych oraz zasady realizacji praw reprezentacji pracowników u pracodawcy. Ważnym elementem jest także jednorazowe świadczenie, które będzie wypłacone w dniu zbycia aktywów w jednakowej wysokości wszystkim pracownikom spółek wychodzących poza koncern multienergetyczny, którzy na dzień podpisania porozumienia będą posiadali co najmniej roczny staż pracy – czytamy w komunikacie. Dokument przejdzie teraz przez ścieżkę korporacyjną.

– Osiągnięty dziś kompromis to wielka zasługa zaangażowania obu stron tych negocjacji. Wypracowane warunki stanowią realne zabezpieczenie pracowników spółek objętych środkami zaradczymi. W drodze dialogu udało nam się bowiem wynegocjować takie rozwiązania, które mieszczą się w konkretnych ramach ekonomicznych oraz prawnych, a tym samym będą skutecznie chronić wszystkie te osoby. Jednocześnie, po raz kolejny podkreślamy, że na dziś nie ma żadnych zidentyfikowanych ryzyk utraty miejsc pracy – powiedział wiceprezes ds. fuzji i przejęć Grupy Lotos Krzysztof Nowicki, cytowany w komunikacie.

Zapisy porozumienia dotyczą pracowników spółek wychodzących poza grupą kapitałową Lotos, tj.: Lotos Paliwa, Lotos Infrastruktura, Lotos Terminale, RCEkoenergia, Lotos Biopaliwa, Lotos-Air BP Polska oraz południowych oddziałów spółki Lotos Asfalt.

Aktywa te przejdą do inwestorów, których poznamy po 14 listopada br., czyli po tym jak PKN Orlen przedstawi Komisji Europejskiej komplet dokumentów związanych z realizacją środków zaradczych. Zgodnie z deklaracjami płockiego koncernu, rozmowy prowadzone są z takimi podmiotami, które chcą inwestować w rozwój tych aktywów, a nie mają zamiaru ich zamknięcia, przypomniano.

Grupa Lotos/ISB News/Michał Perzyński