Lotos poszuka ropy i gazu na Warmii

2 listopada 2016, 10:00 Alert

Lotos Petrobaltic otrzymał pierwszą koncesję na samodzielne poszukiwanie i rozpoznawanie złóż ropy naftowej i gazu ziemnego na lądzie. Spółka zamierza przeprowadzić pierwsze badania sejsmiczne i inne prace na koncesji “Młynary”, między Elblągiem a Braniewem, w przeciągu 3 lat.

Lotos Petrobaltic otrzymał z Ministerstwa Środowiska decyzję upoważniającą spółkę do prowadzenia prac związanych z poszukiwaniem i rozpoznawaniem złóż ropy naftowej i gazu ziemnego na obszarze lądowym “Młynary”, między Elblągiem a Braniewem, o powierzchni blisko 400 km kw.

Odwiert. Fot. PGNiG
Odwiert. Fot. PGNiG
pl

Źródło: Grupa LOTOS

Koncesja Młynary geologicznie stanowi lądowe przedłużenie basenu bałtyckiego i znajduje się w pobliżu granicy z obwodem kaliningradzkim, gdzie występuje wiele odkrytych złóż ropy. Spółka będzie mogła wykorzystać tu swoje doświadczenie geologiczne i skorzystać z doświadczeń współpracowników ze spółki zależnej AB Lotos Geonafta, którzy prowadzą poszukiwania i eksploatację na Litwie na koncesjach o podobnej charakterystyce.

W ocenie Lotosu stopień rozpoznania tego obszaru jest niewielki, jednak według spółki charakteryzuje się on wysokim potencjałem zasobowym związanym z możliwością odkrycia zarówno złóż konwencjonalnych, jak i niekonwencjonalnych typu “tight oil/tight gas”.

– Wykonane w ostatnich latach na sąsiednich obszarach koncesyjnych wyniki otworów wiertniczych potwierdzają potencjalne zasoby – zaznacza Lotos.

Zgodnie z zawartymi w decyzji koncesyjnej zobowiązaniami, prowadzenie działalności poszukiwawczej planuje się na okres 3 lat. W pierwszym etapie prac Lotos Petrobaltic. przewiduje wykonanie badań sejsmicznych 2D w celu zbadania budowy geologicznej tego obszaru.

Lotos prowadzi już działalność poszukiwawczą na koncesjach lądowych pozyskanych przez PGNiG.: Kamień Pomorski oraz Górowo Iławeckie posiadając w nich po 49 proc. udziałów. Koncesja Młynary, jest pierwszą koncesją lądową wydaną bezpośrednio dla Lotos Petrobaltic, w której spółka będzie operatorem.

Źródło: Grupa LOTOS