Lotos chce produkować „zielony” asfalt

6 grudnia 2020, 09:00 Alert
asfalt

Lotos wraz z Politechniką Gdańską otrzymał dofinansowanie ze środków NCBiR na opracowanie technologii wytwarzania ekologicznych asfaltów. Wartość projektu to ponad pięć milionów złotych, z czego ok. 65 procent będzie pochodzić z funduszy europejskich.

Innowacyjny projekt PG i Grupy Lotos

– Jednym z celów strategicznych Lotosu jest rozwój innowacyjnych rozwiązań budujących polską gospodarkę – podkreśla Zofia Paryła, p.o. prezesa zarządu Grupy Lotos. – Projekt opracowany wspólnie z Politechniką Gdańską, w który wpisany jest również aspekt środowiskowy, doskonale spełnia te założenia – dodaje.

– Fotokatalityczne systemy oczyszczania powietrza stanowią obecnie jedną z najbardziej dynamicznie rozwijających się technologii, ale nie są pozbawione wad i niedoskonałości – mówi prof. PG Anna Zielińska-Jurek z Katedry Inżynierii Procesowej i Technologii Chemicznej, która koordynuje projekt z ramienia uczelni. – Nasza technologia bazuje natomiast na innowacyjnych fotokatalizatorach hybrydowych, które zapewniają wyższą redukcję stężenia NOx w asfalcie pod wpływem promieniowania słonecznego, a dodatkowo umożliwiają degradację rakotwórczych związków organicznych do prostych i nieszkodliwych związków nieorganicznych – dodała.

Wspólna koncepcja Lotos Asfalt i Politechniki Gdańskiej została wysoko oceniona przez ekspertów Narodowego Centrum Badań i Rozwoju. Na ponad 55 projektów złożonych w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój została sklasyfikowana na 6. miejscu, otrzymując pozytywną decyzję o dofinasowaniu.

– W związku z tym, że nawierzchnie ulic w miastach są w ponad 90 proc. asfaltowe, takie rozwiązanie może w przyszłości poprawić jakość życia ich mieszkańców – mówi Cezary Godziuk, prezes zarządu Lotos Asfalt. – Innowacje, zwłaszcza w zakresie ekologicznych technologii, są fundamentem rozwoju naszej firmy. Dlatego w tej kwestii stawiamy na bliską współpracę z renomowanym partnerem naukowym jakim jest Politechnika Gdańska. – dodała.

Lotos współpracuje z PG od wielu lat. Rok temu, wchodząc w skład większego konsorcjum, oba podmioty zainicjowały prace nad rozwojem technologii pozwalającej obniżyć koszty budowy dróg i poprawić ich trwałość (program „Optymalizacja konstrukcji asfaltowej nawierzchni drogi dzięki zastosowaniu asfaltów modyfikowanych”). Wcześniej, w marcu ubiegłego roku. Grupa Lotos oraz PG podpisały umowy dotyczące współpracy nad projektami badawczo-rozwojowymi w obszarze niskoemisyjnego transportu oraz magazynowania energii. Poza tym pracownicy Lotosu od lat prowadzą na gdańskiej uczelni wykłady i ćwiczenia dydaktyczne, a studenci uczestniczą w zajęciach na terenie rafinerii.

Lotos

Rośnie sprzedaż asfaltów w Grupie Orlen