Efekt tanich warstw ropy naftowej poprawił wyniki Lotosu w drugim kwartale

28 lipca 2021, 07:15 Alert

Lotos przedstawił szacunkowe wyniki z drugiego kwartału bieżącego roku. Pełny raport finansowy dotyczący drugiego kwartału zostanie zaprezentowany 12 sierpnia. 

Rafineria Gdańska. Fot. Grupa Lotos https://www.lotos.pl/upload/media/twitter/4594_app_news_twitter_image_dsc_0204-hdrm.jpg
Rafineria Gdańska. Fot. Grupa Lotos

Tania warstwa ropy naftowej

Szacunkowe skonsolidowane przychody Grupy Lotos ze sprzedaży w drugim kwartale wyniosły 7,42 mld zł. Oczyszczony wynik EBITDA LIFO wyniósł 1 mld zł, a zysk netto grupy sięgnął 1,08 mld zł. Szacunkowy oczyszczony wynik EBITDA LIFO segmentu produkcji i handlu sięgnął po sześciu miesiącach 2021 roku 0,78 mld zł, a segmentu wydobywczego 0,21 mld zł.

Grupa Lotos podała, że wahania poziomu zapasów ropy naftowej oraz różnice pomiędzy wolumenem zakupu i przerobu ropy naftowej w drugim kwartale 2021 roku spowodowały uwzględnienie w kalkulacji kosztu przerobu według metodyki LIFO ropy wycenionej przy niższym koszcie jednostkowym niż cena bieżąca. Wystąpił tzw. efekt “tanich warstw ropy naftowej” (wycenionych po istotnie niższym koszcie jednostkowym). Efekt ten jest przeciwny do efektu “drogich warstw ropy naftowej” w drugim kwartale 2020 roku, który wpłynął na obniżenie oczyszczonego EBITDA LIFO o około 0,37 mld zł. Spółka szacuje wyżej wymieniony pozytywny wpływ na jej wynik wg LIFO na około 0,09 mld zł.

Lotos/Mariusz Marszałkowski