Lotos rozpocznie budowę Hydrokrakingowego Bloku Olejowego w Rafinerii Gdańskiej

29 września 2021, 06:00 Alert
Rafineria Gdańska. Fot. Grupa Lotos
Rafineria Gdańska. Fot. Grupa Lotos

Lotos rozpoczyna inwestycję, która pozwoli produkować wysokiej jakości bazowe oleje smarowe w Rafinerii Gdańskiej. 28 września 2021 roku koncern zawarł umowę na budowę Hydrokrakingowego Bloku Olejowego (HBO).

Głównym wykonawcą została firma KT – Kinetics Technology S.p.A., z którą gdański koncern współpracował podczas Projektu EFRA. Wartość inwestycji to ponad 1,4 mld zł.

Umowa obejmuje projektowanie techniczne, zakupy i dostawy oraz prace budowlano-montażowe (w formule stała cena i realizacja „pod klucz”) dla całego zakresu technicznego Projektu HBO.

Lotos podaje, że w zakres projektu wchodzą: budowa m.in. instalacji hydrokrakingu, wykorzystującej procesy odparafinowania katalitycznego i uwodornienia, parków zbiorników wsadu i produktów instalacji, rurociągów międzyobiektowych i stacji zasilania elektrycznego. Ponadto planowane są adaptacja i modernizacja obiektów już istniejących na terenie rafinerii w Gdańsku, powiązanych technologicznie lub technicznie z nowymi obiektami.

Celem Projektu HBO jest dalsza poprawa ekonomiki przerobu ropy naftowej poprzez wygenerowanie wyższych marż w wyniku produkcji i sprzedaży nowych, wysokomarżowych produktów. Instalacja ma produkować rocznie ponad 400 tys. ton baz olejowych grupy II oraz kilkadziesiąt tysięcy ton półproduktów paliwowych – czytamy w komunikacie

– Surowcem nowej instalacji będą destylaty ze zbudowanej w ramach Projektu EFRA instalacji destylacji próżniowej hydrowaksu (ang. Hydrowax Vacuum Distillation Unit, HVDU), która umożliwiła rozfrakcjonowanie tego półproduktu na destylaty próżniowe, odpowiednie dla produkcji olejów bazowych. Sercem Projektu HBO będzie instalacja katalitycznego odparafinowania i uwodornienia (ang. isodewaxing/isofinishing, IDW/IF), wykorzystująca procesy wodorowe stosowane na instalacjach hydrokrakingowych. Szacuje się, że poziom produkcji olejów przemysłowych wzrośnie z 30 procent całości produkcji olejowej w poprzednich latach i osiągnie przewidywany poziom 50-60 procent do końca tej dekady – podaje Lotos.

– Realizacja Projektu HBO pozwoli skutecznie konkurować z bazami olejowymi importowanymi w Europie oraz wypełnić niszę rynkową. Ponadto, lokalizacja naszej rafinerii umożliwia efektywną logistykę drogą morską i lądową. Wdrożenie produkcji wysokiej jakości olejów grupy II zapewni stabilną i konkurencyjną bazę dla produkcji środków gotowych, także po przewidywanej reorganizacji przemysłu naftowego – dodaje Jarosław Wróbel, prezes Lotos ds. inwestycji i innowacji.

Lotos zaznacza, że przyjęty harmonogram zakłada przekazanie do eksploatacji wszystkich instalacji i obiektów w pierwszej połowie 2025 roku.

Grupa Lotos/Jędrzej Stachura

Lotos Petrobaltic będzie korzystał z łączności TETRA