Ceny ropy i gazu uderzają w Lotos. Małe LNG i wodór to nowe kierunki rozwoju

12 marca 2020, 13:00
Lotos
fot. Lotos

Wyniki finansowe Grupy Lotos w 2019 roku spotkały się z trudnymi warunkami rynkowymi. Rafineria w pełni wykorzystywała swoje moce produkcyjne, przerabiając 10,7 mln ton ropy. Instalacja EFRA już działa, a spółka przygotowuje się do rozwoju wodoru i terminalu LNG małej skali.

Ceny ropy i gazu uderzają w Lotos

Oczyszczony wynik EBITDA LIFO wyniósł 2,9 mld zł w 2019 roku, czyli był o 7,7 procent niższy niż w 2018 roku. W minionym roku spółka wypłaciła rekordową dywidendę w wysokości 3 zł za akcję. – 2019 rok cechował się bardziej wymagającym otoczeniem makroekonomicznym dla prowadzenia działalności rafineryjnej niż rok 2018 oraz przyjęte projekcje strategiczne spółki. Znaczna obniżka cen gazu ziemnego oraz spadek notowań ropy naftowej negatywnie wpłynął na wyniki segmentu wydobywczego – podaje spółka w komunikacie.

Rafineria na 102 procent

W 2019 roku Lotos osiągnął przychody na poziomie 29,5 mld zł. Główna część przychodów pochodziła z działalności rafineryjnej – 97,5 procent. W 2019 roku rafineria Grupy przerobiła 10,7 mln ton ropy naftowej, a wykorzystanie nominalnych zdolności przerobowych rafinerii w Gdańsku kształtowało się na poziomie 102 procent. Sprzedaż paliw w Polsce ukształtowała się na rekordowym poziomie 8 mln ton. W 2019 roku rafineria w Gdańsku wyprodukowała 11,5 mln ton produktów. Główny udział w strukturze produkcji miał olej napędowy. Wyprodukowano go 5,5 mln ton, czyli o 2,9 procent więcej niż w poprzednim roku. Jego udział w strukturze produkcji wynosił 48,0 procent.

Wydobycie rośnie

Posiadane na koniec 2019 roku przez Lotos łączne rezerwy ropy i gazu w kategorii 2P były powyżej postawionego celu, wynosząc około 81,3 mln boe. W 2019 roku wydobycie Grupy Kapitałowej Lotos wynosiło średnio 20,7 tys. boe/d. Był to wzrost o 1,4 procent w ujęciu rocznym. Całkowita wielkość wydobycia wyniosła 7,67 mln boe.

16 września 2019 roku rozpoczęto eksploatację ze złoża Utgard. Projekt został zrealizowany ok. 3 miesiące szybciej niż zakładał pierwotny harmonogram, uzyskując 25 procent oszczędności w porównaniu do zakładanego budżetu. Wydobycie ze złoża Utgard w 4 kwartale 2019 roku wyniosło średnio 7,2 tys. boe/d dla udziału Lotosu na dzień 31 grudnia 2019 roku, szacowane są one na 5,4 mln boe dla udziału Lotos.

Projekt Yme jest w zaawansowanej fazie zagospodarowania. – Zagospodarowanie odbywa się zgodnie z zatwierdzonym nowym planem zagospodarowania, przy wykorzystaniu dzierżawionej platformy – Maersk Inspirer. W 2019 roku kontynuowano prace w stoczni Egersund związane z modyfikacją tej platformy – podaje spółka. Zakończenie prac planowane jest w 2 kwartale 2020 roku, z przewidywanym terminem uruchomienia produkcji zakładanym przez Operatora w 4 kw. 2020 roku.

Realizacja strategii na lata 2017-2022

Głównym celem strategii Lotos na lata 2017-2022 jest stabilizacja i rozwój W ciągu pięciu lat Lotos chce przeznaczyć na inwestycje kwotę blisko 9,4 mld zł, z czego w okresie 2017–2019 wydatkowała 3,5 mld zł. W 2019 roku wydatki inwestycyjne wyniosły 1 mld zł.

Dbając o dyscyplinę kosztową, Grupa optymalizowała strukturę finansowania działalności, utrzymując wskaźnik Dług netto/EBITDA LIFO poniżej parametrów zakładanych w strategii, tj. poniżej 1,5x. W 2019 roku Dług netto/EBITDA LIFO wynosił 1,0x.

Projekt EFRA już działa

Najważniejszą inwestycją Grupy Lotos realizowaną w 2019 roku był projekt EFRA (Efektywna Rafinacja), który dzięki wybudowaniu jednej z najnowocześniejszych jednostek koksowniczych umożliwił głębszy i bardziej opłacalny ekonomicznie przerób ropy naftowej. Główna instalacja projektu – DCU osiągnęła stan gotowości do rozruchu 26 czerwca 2019 roku, który oznaczał jednocześnie zakończenie budowy. 28 września nastąpiło pierwsze uruchomienie instalacji, a pierwszego grudnia instalacja została przekazana do użytkowania.

Lotos stawia na wodór

Grupa Lotos została jednym z liderów rozwoju elektromobilności w Polsce. W ramach projektu Lotos  Niebieski Szlak, funkcjonuje 12 punktów ładownia na trasie Trójmiasto – Warszawa. Spółka planuje otwarcie kolejnych stacji ładowania pojazdów elektrycznych.

W ramach projektu Pure H2, spółka uruchomi dystrybucję wodoru o bardzo wysokiej czystości (99,999 procent). Projekt zakłada wybudowanie na terenie rafinerii w Gdańsku instalacji do oczyszczania wodoru oraz stacji sprzedaży i dystrybucji tego paliwa, a także dwóch punktów tankowania pojazdów (w Gdańsku i Warszawie). W listopadzie 2019 roku Grupa Lotos oraz Toyota Motor Poland podpisały list intencyjny w zakresie współpracy intensyfikującej prace nad rozwojem technologii wykorzystania wodoru w transporcie samochodowym.

Trwają prace nad rozwojem projektu małej LNG w Gdańsku

Spółka kontynuuje projekt opracowania dokumentacji budowy terminala LNG małej skali zlokalizowanego w Gdańsku. W 2019 roku Grupa Lotos. i PGNiG przeprowadziły dwa komercyjne bunkrowania statków morskich skroplonym gazem ziemnym LNG. – Były to pierwsze takie operacje przeprowadzone w portach morskich w Gdańsku i Gdyni – podaje spółka.

Lotos/Bartłomiej Sawicki