Lotos zwiększa wydobycie ropy ze swoich złóż

12 lutego 2016, 10:30 Energetyka

Dzienne wydobycie spółek zależnych Lotosu wzrosło do poziomu blisko 30 tys. baryłek ekwiwalentu ropy naftowej na dobę – informuje spółka w komunikacie prasowym.

„Dzięki uruchomieniu wstępnego wydobycia na bałtyckim złożu B8 oraz stabilnej produkcji ze złoża B3, wydobyciu ze złóż litewskich i akwizycjom w Norwegii, Lotos zwiększył dzienne wydobycie węglowodorów do poziomu blisko 30 tys. baryłek ekwiwalentu ropy naftowej na dobę (boe/d)” – powiedział Zbigniew Paszkowicz, wiceprezes zarządu Lotosu.

Działania te pozwoliły spółce osiągnąć pierwszy milion baryłek w lutym. Dla porównania w 2013 roku milionową baryłkę wydobyto pod koniec lipca, a w 2014 i 2015 r – w marcu.

Ropa naftowa wydobywana na Litwie oraz na Bałtyku trafia do Naftoportu, skąd rurociągami kierowana jest do rafinerii w Gdańsku.

Na Morzu Bałtyckim produkcja na złożu B3 trwa nieprzerwanie od 1992 r. Wydobycie prowadzone jest przez platformę Baltic Beta. Obecna wielkość wydobycia na B3 wynosi ok. 3 tys. boe/d. Z kolei 30 września 2015 r. uruchomiono produkcję na złożu B8, prowadzoną z platformy Lotos Petrobaltic. Wydobycie z 6 odwiertów produkcyjnych na tym złożu to ok. 3,5 tys. boe/d.

Na Norweskim Szelfie Kontynentalnym spółka Lotos Norge ma udziały w złożach produkcyjnych należących do pakietu Heimdal oraz pakietu aktywów na polu Sleipner. Finalizacja obu transakcji nastąpiła 30 grudnia – odpowiednio w 2013 r. (Heimdal) i w 2015 r. (Sleipner). Obecna wielkość produkcji przypadająca na Lotos Norge wynosi ponad 22 tys. boe/d – 6,3 tys. boe/d z pakietu Heimdal i 16 tys. boe/d z pól gazowych należących do pakietu Sleipner.

Wydobycie Lotos Geonafty to około 1,2 tys. boe/d.

Źródło: Polska Agencja Prasowa