Łotysze apelują do Wilna o ułatwienie Polakom dostaw z Możejek

5 sierpnia 2016, 06:00 Alert
ważne ropa

(Latvijas Dzelzcels/Wojciech Jakóbik)

Łotewski operator kolejowy Latvijas Dzelzcels wyraził gotowość do współpracy z Orlen Lietuva. Apeluje do kolegów na Litwie o umożliwienie rozwoju dostaw produktów ropopochodnych Orlenu na Łotwę.

Podczas spotkania przedstawicieli Orlen Lietuva i Kolei Litewskich strony oceniły dotychczasową współpracę jako udaną oraz podkreślili jej dobre perspektywy na przyszłość. Litwini dostarczają produkty naftowe Polaków z rafinerii Możejki do klientów na Łotwie i w Estonii. Strony zadeklarowały wolę pogłębienia współpracy. Fundamentalną przeszkodą pozostaje brak połączenia kolejowego na odcinku Renge.

– Kiedy tylko zapadnie decyzja o odbudowie odcinka kolejowego Renge, jesteśmy gotowi zwiększyć wolumen dostaw z Możejek w różnych kierunkach. Od 2008 roku utrzymujemy tory kolejowe na tym odcinku, licząc na to, że koledzy z Kolei Litewskich wypełnią swe deklaracje i odbudują połączenie po swojej stronie granicy – powiedział wiceprezes Latvijas Dzelzcels Eriks Smuksts.

Obecnie Orlen dostarcza jedynie ograniczone ilości towaru Kolejom Łotewskim bo strona litewska zdemontowała najkrótsze połączenie kolejowe z Możejek na Łotwę, przez miejscowość Renge, w 2008 roku.

Po tym jak Polacy przełamali impas w rozmowach Orlen Lietuva-Koleje Litewskie mogą rozpocząć się rozmowy także na ten temat.

Więcej: Polacy przywożą z Wilna sukces. Impas w sprawie Możejek przełamany