Łuba: Aukcje promują tanią i opłacalną energię

17 stycznia 2014, 11:43 Energetyka
Piotr Łuba

Rzeczpospolita cytuje głos poparcia dla systemu aukcyjnego w ramach mechanizmów wsparcia Odnawialnych Źródeł Energii, krytykowanego przez branżę odnawialną.

– Faworyzuje technologie o niskich wydatkach inwestycyjnych, a także niskich i przewidywalnych kosztach operacyjnych w okresie 15 lat, np. opartych na wietrze czy słońcu (jeżeli w tym przypadku nastąpi dalszy postęp technologiczny) – ocenia partner PwC Piotr Łuba. Jego zdaniem dzięki aukcjom rząd będzie mógł uzyskać energię elektryczną po najniższych możliwych kosztach.

– Przyczyni się zaś do problemów dużych elektrowni wodnych i opierających się na współspalaniu lub źródłach dedykowanych biomasie – przyznaje ekspert. Twierdzi, że wiele inwestycji zaplanowanych w oparciu o prognozy dotyczące małego i dużego trójpaku energetycznego, w świetle nowego prawa straci rację bytu, ponieważ przegra w aukcji.

Źródło: Rzeczpospolita