Spadają zyski Bogdanki po trzech kwartałach

23 listopada 2018, 09:00 Alert

Bogdanka miała po trzech kwartałach 2018 r. 9,7 mln zł zysku netto jednostki dominującej wobec 31,6 mln zł zysku przed rokiem – podała spółka w raporcie kwartalnym.

fot. Lubelski Węgiel „Bogdanka” S.A.

Zysk operacyjny wyniósł 14,6 mln zł wobec 44,4 mln zł zysku rok wcześniej. EBITDA grupy wyniosła 120,8 mln zł, co oznacza spadek o 9,8 proc. rdr. Przychody wyniosły 479,7 mln zł wobec 405 mln zł przed rokiem (wzrost o 18,4 proc. rdr).

Na poziomie jednostkowym zysk netto Bogdanki wyniósł w III kwartale 9,7 mln zł, zysk operacyjny 14,4 mln zł, a przychody 479,8 mln zł. Wyniki jednostkowe są zgodne z szacunkami spółki z października.

Polska Agencja Prasowa