LWG Gaz-System dołączyło do europejskich laboratoriów akredytowanych

9 stycznia 2019, 13:15 Alert
Laboratorium Wzorcowania Gazomierzy. Fot. Gaz-System
Laboratorium Wzorcowania Gazomierzy. Fot. Gaz-System

Decyzją Polskiego Centrum Akredytacji, Laboratorium Wzorcowania Gazomierzy (LWG) Gaz-System w Hołowczycach uzyskało akredytację laboratorium wzorcującego gazomierze turbinowe przy wykorzystaniu gazu ziemnego pod wysokim ciśnieniem. Jest to pierwsze tego typu akredytowane laboratorium w Polsce. Tym samym LWG znalazło się w wąskim gronie europejskich jednostek akredytowanych w tym obszarze.

W lipcu 2018 r. laboratorium złożyło do Polskiego Centrum Akredytacji (PCA) wniosek o przeprowadzenie procesu akredytacji. W pierwszym etapie obejmował on weryfikację i ocenę dokumentacji, a w kolejnym kroku ocenę na miejscu połączoną z obserwacją wykonywanych przez pracowników wzorcowań w LWG. W wyniku przeprowadzonych obserwacji oraz oceny, PCA potwierdziło, że LWG posiada wdrożony i funkcjonujący system zarządzania według normy odniesienia PN-EN ISO 17025, a pracownicy dysponują odpowiednimi kompetencjami do przeprowadzania wzorcowań.

Laboratorium Wzorcowania Gazomierzy w Hołowczycach podejmuje kolejne działania, których celem jest poszerzenie zakresu akredytacji – zwiększenie zakresu pomiarowego oraz możliwości wzorcowania kolejnych rodzajów gazomierzy.

Polskie Centrum Akredytacji jest krajową jednostką akredytującą upoważnioną do akredytacji jednostek oceniających zgodność na podstawie ustawy z 13 kwietnia 2016 r. o systemach oceny zgodności i nadzoru rynku. PCA posiada status państwowej osoby prawnej i jest nadzorowane przez ministra właściwego do spraw gospodarki.

Gaz-System