Macierewicz w Brukseli zapowiada pomoc Francji

18 listopada 2015, 11:40 Bezpieczeństwo
Macierewicz

We wtorek minister obrony narodowej Antoni Macierewicz uczestniczył w pierwszej części spotkania ministrów obrony państw Unii Europejskiej, które odbyło się w formule FAC.

Przed południem odbyła się sesja robocza ministrów obrony UE, z udziałem Wysokiego Przedstawiciela UE ds. zagranicznych i polityki bezpieczeństwa, połączona z dyskusją nt. ataków terrorystycznych w Paryżu.

– Minister obrony narodowej Francji powołał się na artykuł 42, którego się spodziewaliśmy. To jest artykuł, który mówi o wspólnej  wzajemnej pomocy. Polska w pełni respektuje i aprobuje to stanowisko Francji. Wyraziłem naszą gotowość do natychmiastowych, pełnych i nieograniczonych  rozmów na temat realizacji wymogów tego artykułu, podkreślając, że źródła terroryzmu, który tak straszliwie uderzył Francję, wielokrotnie także doświadczały Polskę. Byliśmy krajem w najróżnorodniejszy sposób atakowanym – powiedział po spotkaniu minister obrony narodowej Antoni Macierewicz.

Jak zaznaczył minister Macierewicz – Francja podkreślała, że będzie chciała przeprowadzić rozmowy z poszczególnymi państwami, w trakcie których będzie precyzowała swoje stanowisko.

– Wyrażając gotowość do pełnej współpracy i  dyskusji oraz  uzgodnienia współdziałania, czynimy to w duchu głębokiego przekonania, iż nie tylko Francja, ale wszystkie  inne kraje UE, gdyby zaszła taka konieczność, że Polska odwołała się do tego artykułu, będą z nami solidarne. Zareagują tak samo, uwzględniając wszelkie niebezpieczeństwa i zagrożenia, w jakich znajdują się kraje Europy Środkowo-Wschodniej – dodał minister Macierewicz.

– Podkreśliłem także nasze głębokie współczucie, szok i przekonanie, że ten straszliwy atak, z jakim mieliśmy do czynienia w Paryżu, był również atakiem na Polskę, na wszystkich Europejczyków i jedynym sposobem przeciwstawiania się temu jest zwalczanie źródeł terroryzmu, które wciąż się odnawiają  – powiedział minister Macierewicz.

W dalszej części obrad odbyło się posiedzenie Rady Sterującej Europejskiej Agencji Obrony (European Defence Agency, EDA), poświęcone zasadniczym kierunkom działania Agencji oraz dyskusji na temat budżetu EDA na rok 2016.

W programie była również sesja robocza ministrów obrony UE, z udziałem Sekretarza Generalnego NATO, poświęcona inicjatywie budowania zdolności na rzecz bezpieczeństwa i obrony (Common Security and Defence Policy, CSDP).

W drugiej części spotkań ministrów obrony UE polskiej delegacji przewodniczył sekretarz stanu w MON Bartosz Kownacki.

Źródło: Ministerstwo Obrony Narodowej