Maćkowiak-Pandera: Polska potrzebuje dyskusji o elastyczności w energetyce

28 marca 2017, 10:19 Energetyka
linie linia energetyczna Tauron
fot. Tauron

Konferencję Forum Energii pt. Elastyczność w energetyce otworzyła prezes Joanna Maćkowiak-Pandera.

– Elastyczność w energetyce to zdolność do reagowania na zmiany popytu. To istotne w kontekście pakietu zimowego, czyli szeregu działań zaproponowanych przez Komisję Europejską – powiedziała gospodyni wydarzenia. – Naszym zdaniem bardzo sensownym rozwiązaniem jest propozycja Demand Side Response przedstawiona przez Polskie Sieci Elektroenergetyczne. To jednak za mało.

– Potrzebne jest promowanie rozwiązań, które zwiększają elastyczność. Także odbiorca końcowy powinien mieć możliwość wpływania na bezpieczeństwo sieci. Pewną nowością jest potencjał wynikający z łączenia systemów, czyli ciepłownictwa i transportu z energetyką w celu magazynowania energii – powiedziała.

– W dosyć trudnych warunkach dyskusji o polityce energetycznej w Polsce warto podjąć tę dyskusję niezależnie od tego, jakie będą decyzje w tej sprawie – oceniła Maćkowiak-Pandera. – Inspiracją naszych działań były wydarzenia z sierpnia 2015 roku, kiedy część przedsiębiorców spotkała się z ograniczeniami poboru energii. Doszliśmy wtedy do wniosku, że elastyczność jest niezbędna.

Forum Energii to projekt powstały cztery lata temu jako Forum Analiz Energetycznych.