font_preload
PL / EN
Alert 19 czerwca, 2018 godz. 13:30   
REDAKCJA

MAEA pomaga państwom w rozwoju atomu

atom energetyka jądrowa

Roadmaps – nowe narzędzie do wspierania organów krajowych przy podejmowaniu strategicznych decyzji dotyczących rozwoju energetyki jądrowej zostało opracowane przez Międzynarodową Agencję Energii Atomowej (MAEA). Może być ono również wykorzystywane do identyfikacji korzyści, jakie państwa mogą czerpać z innowacyjności technologii jądrowych i infrastruktury, zarówno na szczeblu krajowym, jak i poprzez współpracę z innymi krajami.

W ostatnim miesiącu, eksperci z 16 krajów sfinalizowali projekt w sprawie strategii i planów przejścia do globalnych systemów zrównoważonej energii jądrowej – Roadmaps. Jego wyniki w postaci raportu końcowego zostaną opublikowane przez MAEA.

MAEA ogłosiła, że w ciągu ostatnich czterech lat eksperci opracowali nowe narzędzie, które ma pomóc krajom przy opracowywaniu strategii i planów działania w celu „osiągnięcia, wzmocnienia i monitorowania systemu zrównoważonej energii jądrowej w dłuższej perspektywie”.

System energii jądrowej może być oceniany przy wykorzystaniu metodologii opracowanej przez International Project on Innovative Nuclear Reactors (INPRO), w celu określenia czy jest on zrównoważony. Ta metodologia obejmuje wszystkie jego kluczowe obszary takie jak: ekonomia, infrastruktura, gospodarka odpadami, odporności na proliferację, bezpieczeństwo i ochrona środowiska.
Nowe narzędzie pozwala znaleźć odpowiedź jak przejść od istniejącego systemu do systemu zrównoważonego bez dodatkowych nadmiernych inwestycji w infrastrukturę krajową. Roadmapping, który jest wykonywany we współpracy pomiędzy użytkownikami technologii i dostawcami, może również zapewnić strategiczny wgląd w międzynarodowe rynki produktów i usług dla różnych obszarów pokojowego wykorzystania energii jądrowej. Może pomóc dostawcom technologii lepiej planować ekspansję lub zmniejszenie swojego potencjału przemysłowego, podczas gdy użytkownicy technologii będą mieć jaśniejszy obraz na to skąd wymagane produkty i usługi mogą być pobierane i gdzie mogą być ich wąskie gardła.

Pięć krajów – Armenia, Białoruś, Rumunia, Rosja i Ukraina – zastosowały to narzędzie na okres próbny i opracowały przykłady planów krajowych. Ich studia przypadków dostarczyły cennych informacji zwrotnych i opinii, które zostały wykorzystane przy opracowaniu jego ostatecznej wersji. Agencja będzie udostępniać narzędzie roadmappingu państwom członkowskim i zapewniać szkolenie w jego stosowaniu, jako część nowego programu pomocy krajom w modelowaniu scenariuszy i wsparcia procesu decyzyjnego dla rozwoju bardziej zrównoważonych systemów energii jądrowej.

World Nuclear News/CIRE.PL