font_preload
PL / EN
Alert 12 czerwca, 2018 godz. 15:00   
REDAKCJA

MAEA ogłosiła konkurs dotyczący fuzji jądrowej

PENTAX Image Elektrownia jądrowa

Międzynarodowa Agencja Energii Atomowej (MAEA) ogłosiła konkurs na znalezienie „innowacyjnych sposobów wizualizacji, analizy i wykorzystania” symulacji różnych materiałów, które mogą być zastosowane do budowy reaktorów syntezy jądrowej. Takie materiały podlegać będą oddziaływaniu bardzo wysokich temperatur i cząstek o wysokich energiach.

Wyniki konkursu będą przydatne do konstrukcji demonstracyjnej elektrowni termojądrowej, która pozwoli wykazać, że kontrolowana synteza jądrowa może wygenerować energię netto i oznacza postawienie ostatniego kroku przed budową elektrowni komercyjnej. Będzie to następny etap po zakończeniu projektu ITER, który jest obecnie największym prowadzonym na świecie eksperymentem w dziedzinie fuzji jądrowej. Ma on wykazać, że fuzja jądrowa może być wykorzystywana do produkcji energii, lecz nie obejmuje przekształcania tej energii w elektryczność.

Komercyjne wykorzystanie fuzji jądrowej wymaga rozwiązania wielu problemów technicznych związanych m.in. z ochroną elementów reaktora fuzyjnego przed bardzo wysokimi temperaturami i oddziaływaniem cząstek wysokoenergetycznych.

Jako potencjalne materiały do wykorzystania w reaktorach fuzyjnych wymienia się: wolfram, stal i beryl. Ponieważ eksperymenty z udziałem tych materiałów są drogie i trudne do przeprowadzenia, naukowcy wykorzystują modele komputerowe do symulacji ich zachowań w polu oddziaływania wysokich temperatur i cząstek.

Konkurs zakłada m.in. przedstawienie oprogramowania do wizualizacji uszkodzeń materiałowych umożliwiającego ich ocenę jakościową i ilościową, a także zaprezentowania algorytmów przedstawiających sumaryczny i statystyczny rozkład defektów powstałych w wyniku oddziaływania neutronów o wysokiej energii. Udział w tym przedsięwzięciu pozwoli zarówno specjalistom, jak i innym uczestnikom, pomóc naukowcom w lepszym zrozumieniu procesów zachodzących w materiałach specjalnych, które będą wykorzystane przy budowie przyszłej elektrowni fuzyjnej.

Termin składania prac upływa 14 lipca, zwycięzca będzie wyłoniony 15 sierpnia i otrzyma nagrodę w wysokości 5000 EUR oraz możliwość zaprezentowania swojego rozwiązania w siedzibie MAEA w Wiedniu.

World Nuclear News