Magazyny solne jako sposób magazynowania energii

19 kwietnia 2019, 07:15 Alert

W Berlinie w Spandau uruchomiono pionierski magazyn energii wykorzystujący sól z nanopowłoką. Pilotażowa instalacja koncernu Vattenfall bazuje na technologii firmy SaltX. Magazyn znajduje się w przy elektrociepłowni Reuter-C. Wytworzone przy jego pomocy ciepło ma trafiać do berlińskiej sieci ciepłowniczej – pisze Dominik Dziekan, wiceprezes Studenckiego Koła Magazynowania Energii.

Uruchomienie pilotażowej instalacji. Grafika:SaltX
Uruchomienie pilotażowej instalacji. Grafika:SaltX

Według informacji podanych na stronie SaltX instalacja ma pojemność 10 MWh i 0.5 MW mocy. Inauguracyjne otwarcie magazynu odbyło się 11 kwietnia, jednak jego pierwsze uruchomienie miało miejsce już 19 marca. Ówczesna konfiguracja miała podobną moc przy połowie obecnej pojemności. Współpraca między szwedzkimi firmami rozpoczęła się latem 2017 roku. Obecnie, do końca roku 2019, trwają testy technologii oraz jej funkcjonowania. Po zakończeniu okresu testowego firmy zapowiedziały podsumowanie działania instalacji. Jest to niewątpliwie kamień milowy przy rozwoju magazynowaniu energii w soli, z tej okazji chcielibyśmy przybliżyć zasady działania na jakich opiera się ta technologia.

Grafika: SaltX

Grafika: SaltX

Technologia SaltX wykorzystuje chemiczne magazynowanie energii dzięki oddzielaniu soli od wody. Przy rozładowywaniu następuje ich ponowne połączenie. Taka forma magazynowania umożliwia przechowywanie energii miesiącami. Magazyn może być ładowany zarówno energią elektryczną oraz ciepłem. Dodatkowo w samym procesie nie występują straty.

Nanopowłoka zapobiega lepkości soli. Dzięki niej sól zachowuje właściwości pierwotnego kryształu nawet przy 50 000 cykli, kiedy zwykła sól traci je już przy 50. Dodatkowo nanopowłoka niweluje korozyjne właściwości soli zdecydowanie zwiększając żywotność materiałów użytych w instalacji.

Gdy sól jest rozładowana jest mieszaniną soli i wody. W trakcie ładowania cała woda odparowuje, a temperatura soli sięga nawet 500°C. Przy rozładowywaniu sól absorbuje wcześniej oddaną wodę, jednocześnie oddając zmagazynowanie ciepło. Cykle powtarzają się zależnie od zapotrzebowania na energię i jej nadwyżek.

Ładowanie. Grafika: SaltX

Ładowanie. Grafika: SaltX

Technologia może zostać poddana recyklingowi, jest nietoksyczna oraz tańsza od popularnych baterii litowo-jonowych. Analitycy SaltX przygotowali porównanie kosztów na podstawie przewidywań cen baterii na poziomie 200 USD/kWh.

Rozładowywanie. Grafika:SaltX

Rozładowywanie. Grafika: SaltX

Na podstawie przedstawionych przez firmę SaltX materiałów widzimy, że magazynowanie energii w soli jest bardzo obiecującą metodą. Kluczowa zdaje się być technologia NCS będąca patentem firmy. Na pewno ciekawe będą dane podsumowujące działanie instalacji opublikowane na koniec 2019 roku. Na ich podstawie będzie można wysnuć więcej wniosków o faktycznym potencjale tej technologii.

Vattenfall to europejski koncern energetyczny, czwarty w Europie pod względem produkcji energii elektrycznej oraz pierwszy pod względem produkcji ciepła. Wykorzystywanie magazynów energii wpisuje się w długofalową politykę firmy. Według zapowiedzi koncern do 2030 roku ma zredukować emisję dwutlenku węgla o połowę względem roku 1990. Największy uruchomiony przez Vattenfall magazyn energii znajduje się w Walii i ma moc 22 MW. Magazynuje energię wytwarzaną przez 76 elektrowni wiatrowych produkujących rocznie 230 GWh energii elektrycznej.

SaltX to firma pochodząca ze Szwecji założona w 2001 roku. Jako swoje motto podaje redukcje o 1/3 światowej emisji dwutlenku węgla. Jej największym osiągnięciem jest opatentowanie soli z nanopowłoką (NCS – nano-coated salt). Obecnie trwają prace na przemysłowymi zastosowaniami tej technologii.

SaltX/Vattenfall/Dominik Dziekan