Majchrzak: Most elektroenergetyczny Polska – Litwa będzie rozbudowywany

12 lutego 2015, 09:36 Energetyka

– Jedno z zadań inwestycyjnych wchodzących w skład Projektu Polska-Litwa zostało już zrealizowane (…) Przygotowywane do oddania są również trzy kolejne zadania – obecnie trwają próby napięciowe i etap pozyskiwania pozwoleń na użytkowanie dla trzech obiektów elektroenergetycznych: SE Narew, SE Łomża i linii 400 kV Narew-Łomża-Ostrołęka. Należy spodziewać się ich uruchomienia już w pierwszym kwartale – mówi Henryk Majchrzak, prezes zarządu Polskich Sieci Elektroenergetycznych w rozmowie z portalem wnp.pl.

– Po uruchomieniu połączenia z Litwą będzie możliwe udostępnianie pełnej przepustowości połączenia dla importu (tj. 500 MW), odpowiadającej mocy tzw. wstawki stałoprądowej (stacji konwerterowej prądu stałego) zainstalowanej w stacji Alytus. Zdolności eksportowe, zależne w większym stopniu od bieżących warunków pracy krajowego systemu elektroenergetycznego (KSE), okresowo mogą mieć niższą wartość – do czasu zakończenia innych inwestycji w sieci przesyłowej w tym rejonie kraju, przede wszystkim budowy linii 400 kV Ostrołęka – Olsztyn Mątki i linii 400 kV Ostrołęka – Stanisławów. – ocenia preses PSE.

Majchrzak zabrał głos również w sprawie ewentualnej rozbudowy połączeń z Ukrainą – – Na początku listopada 2014 r. uruchomione zostało Studium wykonalności synchronicznego przyłączenia systemów Ukrainy i Mołdawii do systemu Europy kontynentalnej – największego obszaru synchronicznego w ENTSO-E (stowarzyszenie zrzeszające 41 europejskich operatorów przesyłowych z 34 krajów). Wykonanie Studium jest jednym z pierwszych kroków w procedurze synchronicznego rozszerzania obszaru Europy kontynentalnej, obowiązującej w ENTSO-E. Prace w Studium realizowane są przez Konsorcjum OSP z Rumunii, Węgier, Serbii, Bułgarii i Polski – ich zakończenie zaplanowane jest na grudzień 2015 r.

Źródło: Wirtualny Nowy Przemysł