Majchrzak: Współpraca interwencyjna PGE EO i PSE podniesie bezpieczeństwo sieci

2 stycznia 2015, 10:57 Energetyka
Linie wysokiego napięcia

30 grudnia została podpisana umowa o świadczenie usługi praca interwencyjna pomiędzy PGE Energia Odnawialna a PSE. 

Ze strony PGE Energia Odnawialna umowę podpisali: Maciej Górski, prezes zarządu oraz Piotr Brudnicki, wiceprezes zarządu. PSE reprezentowali: Henryk Majchrzak, prezes zarządu oraz Piotr Rak, wiceprezes zarządu.

W ramach umowy zawartej na lata 2015 – 2018, PGE Energia Odnawialna będzie świadczyła na rzez PSE usługi pracy interwencyjnej polegającej na dysponowaniu oraz wykorzystaniu przez OSP elektrowni szczytowo-pompowych Żarnowiec, Porąbka Żar, Dychów i Solina do interwencyjnego równoważenia bieżącego bilansu mocy czynnej i biernej w systemie oraz do sterowania rozpływami mocy w sieci przesyłowej. Świadczone usługi obejmować będą: usługę rezerwy interwencyjną mocy czynnej, usługę regulację napięcia i mocy biernej, usługę samostartu oraz usługę kompensacji mocy.

Rezerwa interwencyjna mocy czynnej to zdolność jednostek wytwórczych wykonawcy do wytwarzania lub pobierania mocy elektrycznej czynnej, aktywizowana zdalnie przez Operatora Systemu Przesyłowego, z krótkim czasem aktywacji pełnej mocy osiągalnej danej jednostki wytwórczej.

Regulacja napięcia i mocy biernej to praca jednostek wytwórczych Wykonawcy w trybie generacji lub poboru mocy biernej na poziomie określonym przez Operatora Systemu Przesyłowego, mająca na celu utrzymanie zadanego poziomu napięć oraz bilansu mocy biernej w węzłach sieci KSE.

Henryk Majchrzak, prezes zarządu PSE podczas spotkania, na którym została podpisana umowa o świadczenie usługi praca interwencyjna podkreślił, że jej realizacja w znaczący sposób wpłynie na zapewnienie bezpieczeństwa KSE.