ME: Mała ilość gazu w odwiertach zniechęca łupkowych inwestorów

22 czerwca 2017, 10:15 Alert

Spadek zainteresowania wydobyciem gazu łukowego w Polsce spowodowany jest głównie małą ilością gazu w odwiertach – ocenia Ministerstwo Energii w odpowiedzi na interpelację poselską.

Odwiert. Fot. PGNiG
Odwiert. Fot. PGNiG

Według stanu na 31 V w Polsce obowiązuje 20 koncesji na poszukiwanie gazu łupkowego. Tymczasem według stanu na 31 grudnia w Polsce obowiązywało 27 koncesji. Obecnie koncesje posiada 7 podmiotów, wobec 8 według stanu na koniec 2016 roku.

Koncesjonariusze wykonali 72 otwory w poszukiwaniu gazu łupkowego.”Odwrócenie trendu odnośnie gazu łupkowego w Polsce spowodowane jest w główniej mierze niedostateczną ilością gazu w odwiertach próbnych i badawczych, nie rokującą wydobycia na poziomie opłacalności. Efekty szczelinowania wierceń wykazały słabe wyniki. Mała ilość gazu w złożach powoduje, że wydobycie gazu jest nieopłacalne, w związku z tym wiele koncesji zostało wygaszonych, a firmy zaprzestają działalności poszukiwawczej w Polsce” – napisał resort energii.

„Czynnikiem negatywnie wpływającymi na poszukiwania gazu łupkowego w Polsce są również zbyt duże koszty wierceń, wynoszące najczęściej od 15 do 20 mln USD za odwiert, co powoduje, że jednostkowy koszt wydobycia staje się o ponad 50 proc. wyższy niż w USA. Prowadzenie prac utrudnia również znaczna urbanizacja terenów, na których są prowadzone prace poszukiwawcze, zwłaszcza przy stosowanych obecnie metodach dokonywania odwiertów wiążących się z zajęciem stosunkowo dużej powierzchni przez wiercone otwory. Na rentowność wydobycia gazu z pokładów niekonwencjonalnych mają wpływ obecne trendy na rynkach światowych, które zniechęcają do inwestycji z wydobycie gazu ziemnego, w związku z niską ceną ropy naftowej” – dodaje resort.

Polska Agencja Prasowa