Małopolska wprowadza nowy program antysmogowy

29 września 2020, 06:30 Alert
smog
Smog nad Krakowem / fot. Wikimedia Commons

Sejmik Województwa Małopolskiego przyjął nowy program dla regionu. Małopolska jest pierwszym województwem w Polsce, które zakazuje dotowania kotłów węglowych z pieniędzy publicznych. W Programie Ochrony Powietrza (POP) pojawiły się też inne przepisy, które zmobilizują gminy do bardziej aktywnych działań antysmogowych – poinformował Polski Alarm Smogowy (PAS).

Nowy czysty program

Polski Alarm Smogowy podaje, że 28 września 2020 roku radni Sejmiku Województwa Małopolskiego przyjęli nowy program ochrony powietrza na najbliższe trzy lata. Nowe regulacje zobowiązują gminy do podjęcia działań antysmogowych.

Najważniejsze zapisy programu:

– Wycofanie publicznych dotacji do kotłów węglowych już od 1.01.2021 roku. Województwo małopolskie jako pierwsze zdecydowało się na taki krok.

– Skrócenie do 12 godzin maksymalnego czasu na przeprowadzenie przez gminę kontroli interwencyjnej w odpowiedzi na zgłoszenie np. spalania odpadów. To odpowiedź na skargi mieszkańców wielu gmin gdzie nie ma straży gminnej, którzy musieli czekać na przeprowadzenie kontroli wiele dni, a nawet tygodni.

– Otwarcie od stycznia 2021 w każdej gminie punktu dostępu do rządowego Programu Czyste Powietrze, oferującego dotacje do wymiany starych kotłów i pieców oraz powołanie najpóźniej do końca września 2021 w każdej gminie ekodoradców, którzy będą pomagać i doradzać mieszkańcom w wymianie kotłów i pieców emitujących zanieczyszczenia.

– Zwiększenie częstotliwości akcji informacyjnych na temat obowiązku wymiany do końca 2022 roku tzw. kopciuchów, czyli kotłów na węgiel i drewno emitujących duże ilości zanieczyszczeń (gminy będą musiały co pół roku wysyłać taką informację do mieszkańców).

– Zakaz użytkowania kominków przy wysokich stężeniach pyłu, czyli przekroczeniu poziomu dopuszczalnego 50 ug/m3 średniodobowo, z wyłączeniem sytuacji, w których kominek nie stanowi jedynego źródła ciepła.

PAS uważa, że ostatnie dwa punkty Programu Ochrony Powietrza (POP) mogą przełożyć się na zwiększenie wymiany „kopciuchów”, czyli pozaklasowych kotłów, emitujących duże ilości zanieczyszczeń. Uchwała antysmogowa dla Małopolski zobowiązuje do ich wymiany do końca 2022 roku. Pozostało jeszcze ok. 300 tysięcy takich kotłów do wymiany, a w 2019 roku wymieniono zaledwie 20 tysięcy tego typu urządzeń.

Polski Alarm Smogowy/Jędrzej Stachura

Komisje sejmowe poparły ustawę o wspieraniu termomodernizacji i remontów