Ministerstwo aktywów państwowych ureguluje pracę zdalną spółek

25 marca 2020, 15:45 Alert
Wiceminister aktywów państwowych Janusz Kowalski oraz minister aktywów państwowych Jacek Sasin. Fot. Ministerstwo Aktywów Państwowych
Wiceminister aktywów państwowych Janusz Kowalski oraz minister aktywów państwowych Jacek Sasin. Fot. Ministerstwo Aktywów Państwowych

Zdalne posiedzenia zarządów i rad nadzorczych mają usprawnić działanie spółek w dobie koronawirusa.

– W rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw znalazły się rozwiązania wypracowane przez Komisję ds. reformy nadzoru właścicielskiego. Komisja ta działa w Ministerstwie Aktywów Państwowych. Zmiany mają umożliwić odbywanie posiedzeń organów spółek kapitałowych przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej – informuje ministerstwo aktywów państwowych.

Proponowane zmiany umożliwią:

  • zdalne odbywanie posiedzeń przez zarządy i rady nadzorcze,
  • zdalny udział w posiedzeniach organów właścicielskich,
  • zdalną pracę zarządów i rad nadzorczych w spółkach, w których umowa spółki lub statut wprost tego nie zakazują,
  • zniesienie zakazu podejmowania zdalnych uchwał dotyczących wyborów przewodniczących i wiceprzewodniczących rady nadzorczej, powołania członków zarządu oraz odwołania i zawieszenia w czynnościach tych osób,
  • w odniesieniu do organów właścicielskich, możliwość wykonywania przez wspólników swoich praw przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, chyba że postanowią wyłączyć tą możliwość w statucie lub umowie spółki.

Ministerstwo aktywów państwowych/Wojciech Jakóbik