Marszałek Woj. Podkarpackiego: Via Carpathia kluczowa dla rozwoju naszego regionu

5 grudnia 2014, 10:25 Drogi

Władysław Ortyl i Poseł do Parlamentu Europejskiego Tomasz Poręba wzięli udział w wysłuchaniu publicznym przez Komisję ds. Turystyki i Transportu w Parlamencie Europejskim. Celem spotkania w PE była kwestia dostępności transportowej i łączności, z uwzględnieniem połączeń transportowych przez pryzmat Europy Centralnej i wschodnich państw członkowskich.

– Chcemy otworzyć Podkarpacie na południe Europy – powiedział w Brukseli marszałek Władysław Ortyl w kontekście szlaku Via Carpathia.

Via Carpathia miałaby prowadzić od Kłajpedy na Litwie do Salonik w Grecji. Miałaby ona być jednym z głównych szlaków transportowych w UE. Do tej pory w tzw. sieci bazowej TEN-T udało się uwzględnić zaledwie kilka odcinków szlaku, w tym drogę Rzeszów-Lublin. – Marszałek podkreślał, że wysłuchanie w Parlamencie Europejskim ma duże znaczenie dla Podkarpacia.

– Chcieliśmy po raz kolejny pokazać jak ważne są dla nas kwestie inwestycji transportowych w tej części Europy – stwierdził następnie Ortyl. – Ukazujemy to przez pryzmat drogi ekspresowej S-19. Zaprezentowaliśmy nasz sposób myślenia, nasze plany oraz komplementarność unijnych programów, finansujących tę inwestycję.

– Via Carpathia miałaby kluczowe znaczenie dla rozwoju nie tylko naszego regionu, ale także tej części Europy Środkowo – Wschodniej i Centralnej – podkreślił na zakończenie marszałek Władysław Ortyl.
Wysłuchanie w Parlamencie Europejskim poprzedziła wizyta u Przewodniczącej Komisji Rozwoju Regionalnego. Iskra Mihaylova pomoże poprzeć inicjatywę stworzenia przez PE specjalnego raportu nt. strategii makroregionalnych w tym strategii karpackiej.

Źródło: Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego