Głowice kawern w klastrze A KPMG Kosakowo. Środkowa głowica jest połaczona z kawerną odwiertem prostym, pozostałe odwiertami kierunkowymi. fot. Mariusz Marszałkowski

Głowice kawern w klastrze A KPMG Kosakowo. Środkowa głowica jest połaczona z kawerną odwiertem prostym, pozostałe odwiertami kierunkowymi. fot. Mariusz Marszałkowski