Zbiornikowiec klasy VLCC Svet należący do Sovcomfłot fot. Alexandr Barashkin

Zbiornikowiec klasy VLCC Svet należący do Sovcomfłot fot. Alexandr Barashkin