Podejrzane masowce za miedzą wód Polski. Grafika: Mikołaj Teperek.

Podejrzane masowce za miedzą wód Polski. Grafika: Mikołaj Teperek.