Mazurek: COP24 będzie kolejnym kamieniem milowym w światowej polityce klimatycznej

15 marca 2018, 12:45 Środowisko

Przygotowania do Konferencji klimatycznej COP24 były głównym tematem spotkań Sławomira Mazurka, wiceministra środowiska, z ambasadorami Singapuru Loo Choon Yong i Brunei Datin Paduka Hajah Rakiah Haji Abdul Lamit. Spotkania odbyły się w ramach przygotowań Polski do tegorocznego szczytu COP24 w Katowicach.

Sławomir Mazurek / fot. Ministerstwo Środowiska

Spotkanie z delegacją Singapuru

W trakcie spotkania ze stroną singapurską rozmawiano m.in. o celach polskiej Prezydencji dotyczących procesu klimatycznego przed COP24 w Katowicach. Singapurowi zależy na sukcesie szczytu COP24, który ma doprowadzić do szybkiego wypełnienia Porozumienia paryskiego, gdyż jako kraj wyspiarski jest on narażony na konsekwencje zmian klimatu. Tematem rozmów były również kwestie dotyczące planowanej w kwietniu wizyty Ministra Środowiska i Zasobów Wodnych Singapuru Masagosa Zulkifli.

Dodatkowo 10 lipca 2018 roku w Singapurze odbędzie się specjalne rozszerzone spotkanie krajów Stowarzyszenia Narodów Azji Południowo-Wschodniej (ASEAN) ws. zmian klimatu, na które została zaproszona również Polska jako kraj pełniący Prezydencję oraz jedno z państw najbardziej zaangażowanych w kwestie zmian klimatu. Spotkanie będzie poświęcone przygotowaniu stanowiska grupy ws. wypracowania na COP24 w Katowicach wytycznych wdrażających Porozumienie paryskie. Nieformalnym liderem Stowarzyszenia Narodów Azji Południowo-Wschodniej jest właśnie Singapur będąc jednocześnie najbardziej rozwiniętą gospodarką regionu. Jest on także postrzegany jako ważny gracz globalnego dialogu klimatycznego.

Spotkanie z delegacją Brunei

W trakcie spotkania z przedstawicielami Sułtanatu Brunei wiceminister środowiska Sławomir Mazurek poinformował gości o celach polskiej Prezydencji.

„Tegoroczny szczyt w Katowicach będzie kolejnym po COP21 w Paryżu kamieniem milowym w światowej polityce klimatycznej. Cieszę się, że to właśnie Polska będzie koordynowała wypracowanie zestawu procedur, tzw. pakietu implementacyjnego. Jest on niezbędny do praktycznej realizacji postanowień Porozumienia paryskiego. Liczymy na wsparcie państw regionu Azji Południowo-Wschodniej we wdrażaniu pozytywnych zmian służących poprawie globalnego klimatu” – powiedział Sławomir Mazurek.

Strona brunejska zwróciła się również z prośbą o pomoc przy kwestiach przygotowań logistycznych w trakcie trwania szczytu klimatycznego w Katowicach. Poza tym współpraca resortu środowiska z Brunei dotyczyła zakresu polityki klimatycznej.

Szczyt ONZ COP24

COP24, czyli 24. sesja Konferencji Stron Ramowej Konwencji Narodów Zjednoczonych w sprawie zmian klimatu odbędzie się w dniach 3-14 grudnia 2018 r. w Katowicach. W wydarzeniu weźmie udział blisko 40 tys. delegatów z całego świata, w tym szefowie rządów oraz ministrowie odpowiedzialni za kwestie środowiska i klimatu.

W trakcie szczytu COP24 planowane jest przyjęcie pełnego pakietu wdrażającego Porozumienie paryskie. To pierwsza w historii międzynarodowa umowa, która zobowiązuje wszystkie państwa świata do działań na rzecz ochrony klimatu. Pakiet wdrażający umożliwi realizację Porozumienia w praktyce. Tym samym wyznaczy światową politykę klimatyczno-energetyczną na kolejne lata.

Ministerstwo Środowiska