Mazurek: Gospodarka cyrkularna to szansa na rozwój kraju

28 czerwca 2016, 12:00 Środowisko
circular

Gospodarka o obiegu zamkniętym stwarza ogromne możliwości rozwoju kraju, szczególnie pod kątem ekonomicznym, z jednoczesnym poszanowaniem środowiska naturalnego” – podkreślił wiceminister Sławomir Mazurek podczas debaty w Polskiej Agencji Prasowej.

,,Gospodarka o obiegu zamkniętym – jak wyzwolić potencjał z planowanych zmian?” to temat przewodni seminarium zorganizowanego w Polskiej Agencji Prasowej. W spotkaniu wzięli także udział przedstawiciele m.in. Ministerstwa Rozwoju, Instytutu Sobieskiego oraz Konfederacji Pracodawców Lewiatan.

Uczestnicy seminarium zgodzili się, że istotną kwestią w zakresie rozwoju gospodarki o obiegu zamkniętym jest zrozumienie i rozpowszechnienie wśród przedsiębiorców wiedzy o korzyściach płynących z tego rozwiązania. Niezbędne jest także wprowadzenie przepisów, które będą wspierały przetwarzanie, odzysk i ponowne wykorzystanie odpadów. Obecnie prace nad regulacjami w zakresie gospodarki o obiegu zamkniętym prowadzi Komisja Europejska. Opublikowała ona, w grudniu 2015 r., Plan działania Unii Europejskiej dotyczącego gospodarki o obiegu zamkniętym. Zawiera on wytyczne obejmujące wszystkie etapy życia produktu – od jego projektu, poprzez produkcję, konsumpcję, zbieranie odpadów, aż do ich zagospodarowania.

Podczas ostatniego posiedzenia Rady UE ds. Środowiska (20 czerwca 2016 r.), w którym udział wzięli prof. Jan Szyszko, minister środowiska, oraz Paweł Sałek, sekretarz stanu, pełnomocnik rządu ds. polityki klimatycznej, zostały przyjęte konkluzje, w których Rada pozytywnie odniosła się do Planu Komisji Europejskiej. Uwzględniają one także większość uwag zgłoszonych przez Polskę – m.in. konieczności ograniczenia marnotrawienia żywności i odpadów żywnościowych oraz uwzględnienia roli lokalnych produktów w gospodarce o obiegu zamkniętym.

Gospodarka o obiegu zamkniętym (ang. circular economy) to zupełnie nowe podejście do cyklu życia produktów opierające się na odejściu od modelu linearnego weź – zużyj – wyrzuć, a przejściu na model cyrkularny – „zamknięty obieg”. Zwiększenie m.in. takich działań jak recykling i ponowne użycie produktu przynosi korzyści zarówno dla środowiska, jak i gospodarki, m.in. w postaci oszczędności surowców czy mniejszej ilości odpadów.

Seminarium odbyło się 22 czerwca w Centrum Prasowym Polskiej Agencji Prasowej.

Źródło: Ministerstwo Środowiska