Miasta mogą efektywnie wytwarzać i wykorzystywać energię (RELACJA)

9 listopada 2017, 17:30 Energetyka

Miasta mogą efektywnie wykorzystywać energię, ale wymaga to akceptacji społecznej i korzystania z innowacyjnych rozwiązań – podkreślali uczestnicy trwającej w ramach XIII Edycji Ogólnopolskiego Kongresu Smart City dyskusji ,,Efektywne wytwarzanie i wykorzystanie energii w aglomeracjach miejskich.” Partnerem medialnym wydarzenia był BiznesAlert.pl.

fot. BiznesAlert.pl

Mieszkańcy mają głos

O doświadczeniach Nowego Sącza w walce z zanieczyszczeniami powietrza mówiła Marta Wieciech-Kumięg, dyrektor Wydziału Ochrony Środowiska w Urzędzie Miasta Nowy Sącz. Według niej w Nowym Sączu sieć cieplna nie jest rozbudowana w takim stopniu, aby mówić o jej znaczącym udziale.

– W naszym mieście przeważa indywidualne budownictwo i kotłownie. Przeprowadzona inwentaryzacja ok 12 tys. źródeł indywidualnych źródeł ciepła i pokazały w krytym kierunku sic aby to zmienić – powiedziała. Zwróciła przy tym uwagę na uruchomione przez miast program wymiany kotłów oraz realizacja baterii solarnych, pompy ciepła.

– Każda inicjatywa musi uzyskać akceptację mieszkańców. Inaczej szkoda je podejmować. Na szczęście udało się je uzyskać. Zlikwidowaliśmy ponad 600 kotłów. Po wprowadzeniu wyników on-line pomiarów zanieczyszczenia, które pokazały co powoduje zanieczyszczenie przyniosło efekt. Liczyliśmy na 200 wniosków o wymianę kotłów a już mamy ich ponad 400 – mówiła Wieciech-Kumieg. Jednocześnie zaznaczyła, że do 2022 roku ambicją Nowego Sącza jest to aby co najmniej 9 proc. generowanej w mieście energii pochodziło z odnawialnych źródeł.

Energetyka i innowacje

Z kolei zdaniem Kazimierza Monkiewicz, eksperta Narodowego Centrum Badań i Rozwoju energetyka jest jednym z sektorów które wymaga innowacji. – Co byśmy nie mówili o OZE to żyjemy jednak w otoczeniu elektrowni konwencjonalnych, w których bloki są zasilane węglem. Żyjemy w świecie, w którym systemy generacji energii powstają coraz dynamicznie. W perspektywie nieodległej będziemy mieli do czynienia z bardziej rozproszonymi źródłami energii – powiedział.

W trakcie wystąpienia ekspert mówił również o uruchomionym przez NCBiR programu 200+, którego celem jest opracowanie nowych rozwiązań technicznych, organizacyjnych i prawnych, które pozwolą dostosować bloki energetyczne do zmieniających się warunków eksploatacji i nowych wyzwań związanych z pracą krajowego systemu elektroenergetycznego.

– Innowacje są potrzebne ale trudno jest zadekretować. Trudno stworzyć odpowiedni mechanizm dla kreowania innowacji – mówił Włodzimierz Pomierny, ekspert, Biura Rozwoju i Innowacji w Agencji Rozwoju Przemysłu. Odnosząc się do energetyki odnawialnej mówił, że istnieje szansa na to aby 2050 roku 50 proc. produkowanej w Polsce energii będzie pochodziła ze słońca. – Jak ona będzie transformowana, przetwarzana to zobaczymy – dodał.

Klastry energetyczne to szansa

W trakcie dyskusji pojawił się również temat klastrów energetycznych, które również mogą przyczynić się do rozwiązaniu problemów miast. W tym kontekście Andrzej Rajkiewicz, wiceprezes zarządu, Narodowej Agencji Poszanowania Energii i Fundacji Poszanowania Energii przywołał przykład Tarnowa, który pokazał, że można ,,w sposób inteligentny powiązać megawaty z wykorzystaniem lokalnych zasobów OZE. Przy czym, nie chodzi tylko o wykorzystywanie wiatru, słońca ale odpadów. Dla miast liczących ok. 200 tys. mieszkańców jest to szansa aby zmniejszyć zużycie węgla a tym samym zmniejszyć zanieczyszczenia powietrza i w pewien sposób rozwiązać problemy związane z gospodarką odpadami.”