Kurtyka: Kształt pakietu Fit For 55 zdeterminuje transformację energetyczno-klimatyczną

30 sierpnia 2021, 15:30 Energetyka
Minister klimatu Michał Kurtyka. Fot. Ministerstwo klimatu
Minister klimatu Michał Kurtyka. Fot. Ministerstwo klimatu

Ostateczny kształt pakietu legislacyjnego „Fit for 55” będzie determinować naszą transformację energetyczno-klimatyczną – ocenił szef MKiŚ Michał Kurtyka. Dodał, że stanowi ona kluczowy element dalszego rozwoju gospodarczego Polski i Niemiec.

Michał Kurtyka o Fit For 55

– W najbliższych miesiącach szczególnie istotne będę negocjacje pakietu legislacyjnego Fit For 55. Liczymy na znalezienie wspólnych mianowników z partnerem niemieckim w tej dyskusji. Ostateczny kształt tych regulacji będzie determinować naszą transformację energetyczno-klimatyczną, która stanowi kluczowy element dalszego rozwoju gospodarczego Polski i Niemiec – powiedział Kurtyka podczas XIX posiedzenia Polsko-Niemieckiej Rady ds. Ochrony Środowiska. Dodał, że w ochronie przyrody rok 2021 upływa pod znakiem toczących się na forum międzynarodowym prac nad nowymi globalnymi ramami dla różnorodności biologicznej po 2020 roku, a na forum unijnym – prac przygotowujących wdrożenie unijnej strategii na rzecz bioróżnorodności 2030, przyjętej w ubiegłym roku.

– Ważna jest dyskusja nad zawartością tych dokumentów i możliwościami rozwiązywania pojawiających się wyzwań związanych z ich wdrażaniem. Również leśnictwo i gospodarka leśna w Unii Europejskiej nabierają nowego wyrazu w świetle opublikowanej zaledwie kilka tygodni temu „Strategii leśnej Unii do 2030 roku”. Obecnie zapadają kluczowe decyzje, które będą kształtować tę dziedzinę na kolejne dziesiątki lat – zauważył minister.

Zwrócił uwagę, że jednym z nadrzędnych wyzwań jest uzgodnienie kluczowych definicji zawartych w unijnej strategii na rzecz bioróżnorodności, takich jak: ochrona ścisła, odtwarzanie, „stare lasy”, a także podział wysiłków między państwami członkowskimi w dążeniu do osiągnięcia wyznaczonych celów Strategii oraz zapewnienie odpowiedniego finansowania – wskazano w komunikacie.
Szef resortu klimatu i środowiska przypomniał, że sektor leśny wraz z sektorem drzewnym stanowią istotną część gospodarki w obu państwach. Przyczyniają się one do osiągania zrównoważonego rozwoju w regionie, uwzględniającego aspekt społeczny, gospodarczy i środowiskowy. – Nie mniej ważnym tematem jest kwestia postępowania z zatrzymywanymi na granicy zewnętrznej UE żywymi zwierzętami gatunków CITES. Biorąc pod uwagę rosnący ruch turystyczny i handel międzynarodowy jest to coraz większe wyzwanie – stwierdził Kurtyka.

Polska Agencja Prasowa