Książka Michała Tomasza Wójciuka "Obrońcy Stolicy. Energetycy w Powstaniu Warszawskim". Fot. Michał Perzyński

Książka Michała Tomasza Wójciuka „Obrońcy Stolicy. Energetycy w Powstaniu Warszawskim”. Fot. Michał Perzyński