EFET: Obowiązek zapasów gazu zagrozi rynkowi w Polsce

27 lipca 2016, 14:30 Alert

(Europejska Federacja Przedsiębiorstw Obrotu Energią)

EFET (Europejska Federacja Przedsiębiorstw Obrotu Energią) z zadowoleniem przyjęła inicjatywę polskiego parlamentu polegającą na przeanalizowaniu aspektów prawa energetycznego dotyczących bezpieczeństwa dostaw gazu ziemnego, lecz uważa, że proponowane zmiany będą miały negatywne skutki dla polskich odbiorców, nieznacznie poprawiając bezpieczeństwo przy kosztach wyższych niż to konieczne.

W piśmie z 4 lipca br.,  do polskiego rządu wyraziliśmy nasze obawy związane z kontrowersyjną poprawką. Nowe zobowiązanie do utrzymywania zapasów gazu zlikwidowałoby z mocą wsteczną zaakceptowane zwolnienia od aktualnych zasad i wymagałoby od wszystkich importerów rezerwowania powierzchni magazynowej według niekonkurencyjnej regulowanej taryfy. Taryfa ta została ustalona na poziomie znacznie wyższym od cen równoważnych usług w innych państwach UE. Zgodnie z tymi postanowieniami tylko jedna spółka będzie w stanie zaoferować tę usługę, podczas gdy rynek mógłby być otwarty dla dostawców zewnętrznych oferujących konkurencyjne ceny. W szczególności nie uwzględniono zwiększonego bezpieczeństwa zapewnionego przez terminal importowy LNG w Świnoujściu, co ograniczy jego atrakcyjność. W związku z powyższym proponowana poprawka będzie skutkowała zwiększonymi kosztami działalności hurtowej i wyższymi cenami konsumenckimi. Dodatkowo, ponieważ w innych państwach UE nie ma tak restrykcyjnych i drogich wymagań w zakresie bezpieczeństwa dostaw, koszty energii dla niektórych sektorów przemysłu w Polsce wzrosną w porównaniu z kosztami w sąsiednich państwach Unii Europejskiej.

Uważamy, że cele komercyjne członków EFET wspierają priorytety energetyczne Polski polegające na zróżnicowaniu dostaw gazu i zwiększeniu jej bezpieczeństwa energetycznego w ekonomiczny sposób, przez poprawę płynności i konkurencyjności na poziomie hurtowym, dla ostatecznych korzyści dla polskiego odbiorcy. Dobrze funkcjonujący rynek gazu ziemnego przyczynia się do tworzenia bezpieczeństwa dostaw państwa i wspiera wzrost jego gospodarki. W związku z tym EFET wzywa do ponownej analizy istniejących w Polsce obowiązków dotyczących utrzymywania zapasów gazu i dywersyfikacji dostaw, które aktualnie uniemożliwiają dobre prosperowanie płynnego i konkurencyjnego rynku gazu ziemnego.