Migała: Bez GSM-R nie osłabi się bezpieczeństwo na kolei

10 lutego 2014, 13:04 Infrastruktura

Czy niedawne unieważnienie przez PKP PLK przetargu na budowę systemu łączności GSM-R (Global System for Mobile Communication- Rail) o wartości 1 mld 132 mln zł nie osłabi stanu bezpieczeństwa na polskich kolejach w najbliższych latach? W jakiej mierze zmienia się – wg UTK – bezpieczeństwo kolejowych przewozów pasażerskich?

– Unieważnienie przetargu na system łączności GSM-R w ocenie Urzędu Transportu Kolejowego nie osłabi bezpieczeństwa na polskich kolejach w najbliższych latach, z uwagi na fakt, iż obecnie obowiązujące procedury zapewniają wystarczająco wysoki jego poziom. Świadczą o tym poniższe dane dotyczące wypadków – mówi naszemu portalowi Kamil Migała, rzecznik UTK.

W opinii rzecznika systemy ETCS i GSM-R prezentują nową jakość w zakresie sterowania ruchem na kolei.

– Trzeba jednak pamiętać, że wspomniany ETCS nie steruje pociągiem, a jedynie czuwa w szerszym zakresie, aniżeli starsze systemy bezpieczeństwa, aby maszynista wykonywał swoją pracę w sposób poprawny – twierdzi dalej Migała.

Jego zdaniem dane statystyczne zgromadzone w Urzędzie Transportu Kolejowego wskazują, że mimo odnotowania w 2012 r. tragicznego w skutkach wypadku kolejowego pod Szczekocinami, poziom bezpieczeństwa systemu kolejowego ulega stałej poprawie, np. pod względem liczby odnotowanych zdarzeń, gdzie odnotowano spadek o 10 % w roku 2012 w porównaniu do roku 2011 i o 6,4 % w 2013 r. – Zaznaczyć należy, że dane za rok 2013 są wstępne i mogą ulec zmianie, w związku z niezakończeniem wszystkich postępowań oraz wyjaśnień – twierdzi dalej Migała.

Rzecznik wyjaśnia, że, jak zostało wyjaśnione już wcześniej, dane statystyczne o zdarzeniach na ogólnodostępnej sieci linii kolejowych gromadzone w Rejestrze zdarzeń kolejowych prowadzonym przez prezesa Urzędu Transportu Kolejowego, nie podlegają rejestracji jako towarowe i pasażerskie, a są poddawane identyfikacji ze względu na niepokojące zjawiska i trendy oraz przyczyn wypadków.

– W latach 2013 – 2014 prezes Urzędu Transportu Kolejowego wydał 103 decyzje w sprawie ograniczenia/wyłączenia pojazdów z eksploatacji dla przewoźników pasażerskich (Koleje Mazowieckie, Przewozy Regionalne, PKP Intercity, PKP Szybka Kolej Miejska, Warszawska Kolej Dojazdowa, Koleje Dolnośląskie, ARRIVA RP). Ponadto w 2013 r. prezes Urzędu Transportu Kolejowego nałożył na poszczególnych przewoźników 5 kar za zwłokę w wyłączeniu pojazdów z eksploatacji, o łącznej wysokości ponad 40 tys. zł – kończy rzecznik.