Minister cyfryzacji omawia cyberbezpieczeństwo polskich badań jądrowych

23 lutego 2016, 15:45 Cyberprzestrzeń

W poniedziałek, 22 lutego br., wizytę w Narodowym Centrum Badań Jądrowych złożyła minister cyfryzacji Anna Streżyńska. Podczas pobytu w instytucie zapoznała się z działalnością Narodowego Centrum Badań Jądrowych, w szczególności z infrastrukturą obliczeniową oraz zapleczem technicznym powstałymi w ramach realizacji projektu Centrum Informatyczne Świerk.

Podczas spotkania zaprezentowano również możliwości wykorzystania istniejącego potencjału sprzętowego i naukowego w obszarach związanych z przetwarzaniem informacji geoprzestrzennych oraz cyberbezpieczeństwem.

Narodowe Centrum Badań Jądrowych (NCBJ) to jeden z największych instytutów badawczych w Polsce, zatrudniający ponad tysiąc pracowników. Zajmuje się m.in. wspieraniem budowy polskiej energetyki jądrowej, badaniami podstawowymi z dziedziny fizyki subatomowej (fizyka cząstek elementarnych i jądrowa, fizyka plazmy gorącej itp.) oraz stosowaniem metod fizyki jądrowej i produkcją urządzeń dla rozmaitych gałęzi nauki i gospodarki, w tym medycyny. NCBJ posiada jedyny w Polsce reaktor badawczy Maria wykorzystywany do wytwarzania izotopów promieniotwórczych, radiacyjnej modyfikacji materiałów oraz badań na wiązkach neutronów. Ośrodek uczestniczy w międzynarodowych przedsięwzięciach badawczych oraz w pracach nad nowymi technologiami jądrowymi. Urządzenia opracowane w NCBJ będą wdrażane w Parku Naukowo-Technologicznym w Świerku.

Źródło: Narodowe Centrum Badań Jądrowych