Minister Kurtyka spotkał się z ministrem energii Litwy

20 września 2021, 15:15 Alert
Fot. MKiŚ
Fot. MKiŚ

Minister Michał Kurtyka wziął udział w Polsko-Litewskich Konsultacji Międzyrządowych, które odbyły się 17 września 2021 roku w Warszawie.

Współpraca energetyczna od kilku lat jest ważnym komponentem relacji Polski i Litwy. Wyrazem tego było zawarcie podczas 1. polsko-litewskich konsultacji międzyrządowych w Wilnie w 2018 roku porozumienia ws. strategicznej współpracy energetycznej. W ciągły rozwój naszej współpracy energetycznej z Litwą bezpośrednio zaangażowany jest również – obecny na dzisiejszym posiedzeniu plenarnym – minister Piotr Naimski, pełnomocnik rządu ds. strategicznej infrastruktury energetycznej.

– Dziś w ramach stolika dot. polityki energetycznej, wspólnie z ministrem Dainiusem Kreivysem, omówiliśmy kluczowe bieżące kwestie naszej współpracy w ramach trzech następujących bloków tematycznych: elektroenergetyka, bezpieczeństwo dostaw gazu ziemnego, zeroemisyjne źródła energii w kontekście transformacji energetycznej dla klimatu – powiedział minister Michał Kurtyka.

Ministerstwo klimatu i środowiska/Michał Perzyński

Polacy i Litwini rozmawiają o rozwoju rynku gazu i OZE