Ministerstwa odpowiedzialne za energetykę zmieniają formalnie nazwy

21 listopada 2019, 17:30 Alert
energetyka energia fot. Pixabay
fot. Pixabay

W czwartek w dzienniku ustaw ukazały się rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 19 listopada 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie utworzenia Ministerstwa Energii i zmiany nazwy Ministerstwa Środowiska na Ministerstwo Klimatu. 

Ministerstwo Aktywów Państwowych 

Zgodnie z rozporządzeniem zostaje zmieniona nazwa „Ministerstwo Energii” na „Ministerstwo Aktywów Państwowych”.

Jak informowaliśmy we wtorek, zgodnie rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów określającego kompetencje Ministra Aktywów Państwowych, ma on kierować dwoma działami administracji rządowej: energią oraz gospodarką złożami kopalin. Minister ma sprawować również nadzór nad Prezesem Wyższego Urzędu Górniczego.

Ministerstwem Aktywów Państwowych kieruje Mare Sasin we współpracy z Sekretarzem stanu, Pełnomocnikiem Rządu do Spraw Restrukturyzacji Górnictwa Węgla Kamiennego Adamem Gawędą oraz Tadeuszem Skoblem i Tomaszem Dąbrowskim na stanowiskach podsekretarzy stanu.

Ministerstwo Klimatu

Zgodnie z opublikowanym w czwartek na stronach Dziennika Ustaw rozporządzeniem rządu, Ministerstwo Środowiska zmieniło nazwę na Ministerstwo Klimatu. Na jego czele stoi Michał Kurtyka.


Dotychczasowe rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów stanowią, że dział administracji „środowisko” podlega Ministrowi Klimatu. Podlegają mu także Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska, Główny Inspektor Ochrony Środowiska oraz Prezes Państwowej Agencji Atomistyki. Zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami, Minister Klimatu odpowiadać ma również za gospodarkę odpadową, Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, politykę antysmogową, czy politykę klimatyczną.
Wcześniej informowano, że resort środowiska ma jednak istnieć. Trafić ma do niego np. leśnictwo. Przygotowaniem propozycji podziału spraw objętych działem administracji „środowisko” zajmie się Michał Woś, obecnie minister-członek Rady Ministrów, który w przyszłości ma objąć tekę ministra środowiska. W resorcie środowiska ma zaleźć się m.in. geologia, łowiectwo czy leśnictwo.
CIRE.pl/Polska Agencja Prasowa