Zespół ministra energii ma przyspieszyć polski atom

9 lipca 2018, 12:30 Alert
Nuclear_Power_Plant_Cattenom
Elektrownia jądrowa w Cattenom. Fot. Wikipedia

Minister Energii Krzysztof Tchórzewski powołał zespół ds. opracowania zmian w specustawie jądrowej, aby przyspieszyć proces inwestycyjny związany z budową pierwszej elektrowni jądrowej w Polsce.

6 lipca 2018 r. w Dzienniku Urzędowym ME zostało opublikowane „Zarządzenie Ministra Energii w sprawie powołania Zespołu do spraw opracowania zmian w przedmiocie przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie obiektów energetyki jądrowej oraz inwestycji towarzyszących”. Zarządzenie weszło w życie 7 lipca 2018 r.

Głównym zadaniem zespołu jest opracowanie projektu nowelizacji Ustawy z dnia 29 czerwca 2011 r. o przygotowaniu i realizacji inwestycji w zakresie obiektów energetyki jądrowej oraz inwestycji towarzyszących. Zespół będzie pełnił rolę organu pomocniczego Ministra Energii. W jego skład wejdą przedstawiciele resortu energii oraz Państwowej Agencji Atomistyki, a także – w charakterze doradczym – reprezentanci Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska i spółki PGE EJ 1. Zespół ma przedstawić propozycje zmian w specustawy jądrowej do 31 grudnia 2018 r.

„Chcemy maksymalnie skrócić cały proces inwestycyjny związany z budową elektrowni jądrowej w Polsce. Zespół dokona całościowej analizy obecnej specustawy w szerszym kontekście jej spójności z innymi przepisami, aby usprawnić realizację Programu polskiej energetyki jądrowej” – wyjaśnia Dyrektor Departamentu Energii Jądrowej ME Józef Sobolewski.

Ministerstwo Energii