font_preload
PL / EN
Alert 11 lutego, 2016 godz. 6:30   
REDAKCJA

Ministerstwo Energii dodaje gazu. Paliwa przejdą do nowego resortu

Sejm RP 2

(Sejm/BS)

Pod koniec stycznia posłowie Prawa i Sprawiedliwości złożyli projekt nowelizacji ustawy o działach administracji rządowej. Przewidywał on przeniesienie nadzoru nad spółkami sektora elektroenergetycznego z ministerstwa Skarbu Państwa do ministerstwa energii. Spółki paliwowe zgodnie z informacjami ministra Skarbu Państwa miały trafić do nowo powstałego resortu w „następnej kolejności”. Jak wynika z poprawek jakie przyjęła w ostatni wtorek Komisja ds. Energii i Skarbu Państwa, spółki paliwowe trafią jednak pod nadzór ministra energii już na mocy obecnej nowelizacji ustawy o działach administracji rządowej.

Kolejna nowelizacja ustawy o działach administracji rządowej ma na celu przekazanie kolejnych uprawnień nadzorczych przysługujących dotychczas ministrowi Skarbu Państwa, nowo powstałemu ministerstwu energii. W listopadzie ubiegłego roku minister Energii przejął nadzór nad spółkami górniczymi. Przekazywanie uprawnień nadzorczych nad innymi sektorami energetycznymi miało następować stopniowo. Zgodnie zapowiedziami ministra Energii aby przejąć nadzór nad pozostałymi spółkami energetycznymi, najpierw należy przygotować resort, tak aby  płynie i sprawnie przejął nad nimi kontrolę.

Zgodnie z pierwotnymi przepisami nowelizacji, nadzór nad Energą, PGE, Eneą, Tauronem, ZEW Niedzica oraz Siarkopolem Gdańsk, od 1 kwietnia2016 miał podlegać ministrowi Energii. Poprawka złożona podczas wtorkowej komisji Energii i Skarbu Państwa rozszerza katalog podmiotów o Grupę Lotos, PKN Orlen, PGNiG, Przedsiębiorstwo Przeładunku Paliw Płynnych Naftoport.

Nowelizacja zmienia także kilkanaście różnych przepisów innych ustaw m.in. „Prawo ochrony środowiska” , Prawo Geologiczne i Górnicze” i „ Prawo energetyczne”. Poprawki mają charakter porządkujący i ujednolicający przepisy prawa w związku z powstaniem nowego resortu. Minister Energii przejmuje też nadzór nad Wyższym Urzędem Górniczym. Ministerstwo Energii będzie również odpowiedzialne za realizacje inwestycji w energetykę jądrową na mocy nowelizacji ustawy o przygotowaniu i realizacji inwestycji w zakresie obiektów energetyki jądrowej oraz inwestycji towarzyszących. Nowelizacja zmienia także zapisy ustawy o kontroli niektórych inwestycji. Kompetencje kontrolne, jakie były dotychczas przypisane ministrowi Skarbu Państwa zostaną zgodnie z przyjętymi poprawkami przekazane do ministra Energii.

Ustawa rozszerza także kompetencje Pełnomocnika Rządu do spraw Strategicznej Infrastruktury Energetycznej. Obecnie na mocy poprzedniej nowelizacji nadzoruje on operatorów systemu przesyłowego elektroenergetycznego i operatora systemu przesyłowego gazowego. Na mocy projektu ustawy Pełnomocnik będzie nadzorował także Przedsiębiorstwo Eksploatacji Rurociągów Naftowych „Przyjaźń S.A.

Sejmowe prace nad projektem ustawy mają zakończyć się jeszcze dzisiaj, kiedy zaplanowano trzecie czytanie nad projektem ustawy o nowelizacji ustawy o działach administracji rządowej.