Ministerstwo Energii myśli nad platformą internetową dla klastrów energii

8 sierpnia 2018, 11:15 Alert
energetyka wiatrak oze solar słoneczna

Resort energii ogłosił we wtorek zapytanie ofertowe w sprawie opracowania specyfikacji zamówienia w zakresie wymogów wobec platformy internetowej dla klastrów energii.

Wyłoniony w postępowaniu wykonawca ma między innymi, we współpracy z ME, zająć się opracowaniem koncepcji platformy internetowej, która ma stanowić płaszczyznę komunikacji z klastrami energii wraz ze zintegrowaną interaktywną mapą.

Termin składania ofert mija z dniem 27 sierpnia 2018 r., a w toku powstępowania będą one oceniane według dwóch kryteriów: ceny (waga 40) oraz doświadczenia w realizacji podobnych przedsięwzięć (waga 60 proc.). Wykonawca będzie miał 30 dni od podpisania umowy na realizację zamówienia.

Zadaniem wybranego w postępowaniu wykonawcy będzie też przygotowania dokumentacji koniecznej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie platformy internetowej dla klastrów energii oraz wsparcie eksperckie ME w toku tego postępowania.

Jak wyjaśnia ME, platforma internetowa dla klastrów energii powinna umożliwiać: publikowanie informacji o istotnych wydarzeniach obejmujących swoją tematyką klastry energii, a także publikowanie analiz, raportów, opracowań, itp. w obszarze klastrów energii oraz wszelkich informacji o koncepcji klastrów energii i działaniach niezbędnych do tworzenia i zapewnienia sprawnego funkcjonowania klastrów energii. Ministerstwo zaznacza przy tym, że dysponuje domeną klastryenergii.gov.pl.

CIRE.PL