Resort rozwoju przejmie obsługę biura następcy Piotra Naimskiego

11 sierpnia 2022, 15:45 Alert

Rząd przygotował projekt rozporządzenia przenoszący obsługę i finanse pełnomocnika do spraw strategicznej infrastruktury energetycznej do ministerstwa rozwoju i technologii z ministerstwa funduszy i polityki regionalnej. Resort rozwoju przejmie więc obsługę biura następcy Piotra Naimskiego.

Flaga Polski. Źródło: freepik
Flaga Polski. Źródło: freepik

W czwartek w wykazie prac legislacyjnych rządu pojawił się projekt rozporządzenia, które – ma wprowadzić zmiany organizacyjne związane z przeniesieniem obsługi i finansowania pełnomocnika rządu do spraw Strategicznej Infrastruktury Energetycznej do ministra rozwoju i technologii – poinformowano na stronach Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. Obecnie biuro obsługi pełnomocnika funkcjonuje w ministerstwie funduszy i polityki regionalnej.

Zwrócono uwagę, że przedmiotowa zmiana wymaga jednocześnie przeniesienia kwot pomiędzy częściami budżetu państwa tj. z części 34-rozwój regionalny do części 20 – gospodarka. W tym celu zostanie wydane rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów w sprawie przeniesienia planowanych dochodów i wydatków budżetowych, w tym środków na wynagrodzenia, między ww. częściami budżetu państwa – poinformowano. Wskazano, że organem odpowiedzialnym za opracowanie projektu jest ministerstwo rozwoju i technologii, zaś osobą odpowiedzialną za opracowanie projektu jest Waldemar Buda, minister rozwoju i technologii. Planowany termin przyjęcia projektu przez Radę Ministrów to trzeci kwartał 2022 roku.

Ministerstwo funduszy i polityki regionalnej informuje na swoich stronach, że biuro obsługi pełnomocnika rządu do spraw Strategicznej Infrastruktury Energetycznej odpowiada za prowadzenie spraw w zakresie wykonywania uprawnień Skarbu Państwa w stosunku do operatorów przesyłowych systemu gazowego i elektroenergetycznego oraz PERN, a także w stosunku do innych podmiotów sektora infrastruktury energetycznej. Odpowiada także za prowadzenie i koordynację prac pełnomocnika rządu związanych z przygotowaniem analiz i koncepcji ekonomicznych, prawnych i strategicznych oraz projektów aktów prawnych i projektów innych dokumentów rządowych, w tym dokumentów o charakterze strategicznym związanych z zadaniami pełnomocnika rządu, w tym dotyczących działalności podmiotów sektora infrastruktury energetycznej, organizację i obsługę współpracy międzynarodowej pełnomocnika rządu. 20 lipca bieżącego roku o dymisji ze stanowiska pełnomocnika rządu do spraw strategicznej infrastruktury energetycznej poinformował w mediach społecznościowych Piotr Naimski, który sprawował tę funkcję od 23 grudnia 2015 roku. 25 lipca bieżącego roku zastąpił go Mateusz Berger.

Nowy pełnomocnik rządu

Na stronach Kancelarii Prezesa Rady Ministrów podano, że Mateusz Berger jest adwokatem, absolwentem Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Przez wiele lat pracował, jako prawnik w warszawskiej kancelarii prawnej, a następnie w departamencie prawnym banku. Pełnił również funkcję Dyrektora Departamentu Jednostek Nadzorowanych i Podległych w ministerstwie rozwoju oraz dyrektora departamentu Skarbu Państwa w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. Uczestniczył w pracach związanych z utworzeniem Polskiej Grupy Lotniczej. Przez ponad pięć lat był jej członkiem, a następnie przewodniczącym Rady Nadzorczej Polskich Linii Lotniczych LOT. Dodano, że posiada doświadczenie z zakresu finansowania inwestycji, nadzoru korporacyjnego oraz prawnych aspektów działalności spółek prawa handlowego.

Od maja 2017 roku do grudnia 2019 Mateusz Berger był członkiem rady nadzorczej Agencji Rozwoju Przemysłu, a od grudnia 2019 roku członkiem zarządu. Nadzorował projekty inwestycyjne i restrukturyzacyjne. Był zaangażowany w projekty z zakresu morskiej energetyki wiatrowej, w szczególności w zapewnienie udziału polskich firm w budowę tego segmentu energetyki.

Polska Agencja Prasowa/Jakub Sadowski

Buda: Stworzymy preferencje dla samochodów niskoemisyjnych