Ministerstwo Rozwoju rozpoczyna działalność

9 grudnia 2015, 10:50 Alert
MateuszMorawiecki

(Ministerstwo Rozwoju)

Rozporządzeniem Rady Ministrów z 7 grudnia 2015 r. utworzone zostało Ministerstwo Rozwoju. Szefem nowego resortu jest wicepremier Mateusz Morawiecki.

Ministerstwo Rozwoju odpowiada m.in. za realizację strategii rozwoju społeczno-gospodarczego, politykę gospodarczą i zarządza systemem wdrażania Funduszy Europejskich.

Do szczegółowych zadań nowego ministerstwa należą sprawy z zakresu działów rozwój regionalny i gospodarka. Dział rozwój regionalny obejmuje m.in. programowanie i koordynację polityki rozwoju oraz zarządzanie systemem Funduszy Europejskich. Do działu gospodarka należą natomiast: konkurencyjność gospodarki, współpraca gospodarcza z zagranicą, własność przemysłowa, innowacyjność, działalność gospodarcza, promocja polskiej gospodarki w kraju i za granicą oraz współpraca z organizacjami samorządu gospodarczego.