Ministerstwo Środowiska: Polsko-emirackie rozmowy o ochronie powietrza

15 września 2015, 15:00 Energetyka

Ochrona powietrza to główny temat spotkania ministra środowiska Macieja Grabowskiego z delegacją Zjednoczonych Emiratów Arabskich, pod przewodnictwem Rashida Bin Fahada – ministra środowiska i wody, które odbyło się 11 września w Ministerstwie Środowiska.

Podczas spotkania zostały przedstawione polskie rozwiązania instytucjonalne i technologiczne w zakresie ochrony powietrza przy produkcji energii z węgla kamiennego, w tym zasady monitoringu i organiczenia szkodliwych emisji. Ponadto w czasie rozmów podkreślono znaczący postęp w walce z zanieczyszczeniami w okresie transformacji polskiej gospodarki.

Minister Grabowski powiedział: Od 1988 roku występuje spadkowy trend emisji głównych zanieczyszczeń powietrza, pochodzących z sektora przemysłowego, w tym energetyki. Wielkość emisji pyłu została zredukowana o ponad 80%, w stosunku do 1988 roku, dwutlenku siarki o około 70%, a tlenków azotu o ponad 40%.

Polsko-emirackie spotkanie otworzyło możliwość rozwoju współpracy między Polską a Zjednoczonymi Emiratami Arabskimi w dziedzinie zielonych technologii związnych z ochroną powietrza, w których Polska jest jednym z ważnych graczy w Unii Europejskiej.

Delegacja emiracka w czasie wizyty w Polsce odwiedziła też elektrownię Kozienice i elektrociepłownię Siekierki oraz zapoznała się z instalacją demonstracyjną w Instytucie Energetyki na Siekierkach, zrealizowaną w ramach zadania badawczego Programu Zaawansowanych Technologii Pozyskiwania Energii Narodowego Centrum Badań i Rozwoju.

1efe661b410fe15a9d0356dcb5e612e9

Zjednoczone Emiraty Arabskie (ZEA) są największym partnerem gospodarczym i handlowym Polski w świecie arabskim. W 2014 r. dwustronne obroty handlowe przekroczyły wartość 1,3 mld dolarów. W I półroczu 2015 r. osiągnęły poziom 572 mln dolarów. W kwietniu 2015 r. odbyło się II posiedzenie polsko-emirackiej Komisji Wspólnej ds. Współpracy Gospodarczej z udziałem ponad 30 polskich przedsiębiorstw. ZEA posiadają ok. 10% światowych zasobów ropy naftowej oraz piąte pod względem wielkości zasoby gazu.

Źródło: Ministerstwo Środowiska