Ministerstwo Środowiska reaktywuje akcelerator zielonych technologii

25 czerwca 2018, 14:05 Alert

W związku ze wznowieniem przez Ministerstwo Środowiska Programu, cieszącego się dużym zainteresowaniem w latach 2009-2015, rozpoczęto nabór uczestników do kolejnej edycji Greenevo.

Fot. SolarCity/Gramwzielone.pl

Tegoroczna, VII edycja Programu skierowana jest do Laureatów z poprzednich lat, celem wykorzystania potencjału sprawdzonych technologii środowiskowych. Uczestnicy Programu mają szansę otrzymać wsparcie transferu zgłoszonych rozwiązań technologicznych przyjaznych środowisku, polegające na organizacji nowych, specjalistycznych szkoleń oraz umożliwieniu im udziału w kolejnych zagranicznych misjach gospodarczych.

GreenEvo

Akcelerator Zielonych Technologii GreenEvo to program Ministerstwa Środowiska mający na celu tworzenie warunków dla upowszechnienia technologii ochrony środowiska w kraju i za granicą oferowanych przez polskich przedsiębiorców. – Dzięki tym działaniom realizowany jest cel jakim jest zapewnienie warunków dla zrównoważonego rozwoju zarówno w kraju jak też poza jego granicami. Projekt wdrażany jest w ramach realizacji strategii Bezpieczeństwo Energetyczne i Środowisko (Kierunek Interwencji 3.4. Wspieranie nowych i promocja polskich technologii energetycznych i środowiskowych, działanie 49.2: Międzynarodowy transfer innowacyjnych polskich technologii – wspieranie międzynarodowej aktywności polskich firm dostarczających technologie środowiskowe i energetyczne (organizacyjne, merytoryczne i finansowe) czytamy na stronie GreenEvo.

Ministerstwo Środowiska/Greenevo