MKiŚ chce wprowadzić tzw. ceny dynamiczne dla producentów OZE

2 sierpnia 2021, 18:30 Alert
oze wiatraki fotowoltaika
fot. Pixabay

Ministerstwo klimatu i środowiska przewiduje, że zmiany projektu nowelizacji ustawy o prawie energetycznym i ustawy o odnawialnych źródłach energii mogą skutkować niższymi cenami energii. – Dzięki takim narzędziom, jak wprowadzenie umowy z cenami dynamicznymi energii elektrycznej, wzmocnimy pozycję odbiorców, lokując ich w centrum rynku energii – mówi minister Michał Kurtyka.

Ceny dynamiczne

Ministerstwo tłumaczy, że umowa z ceną dynamiczną to dokument sprzedaży energii elektrycznej, który odzwierciedla bieżące wahania cen energii na rynkach. Szef resortu klimatu i środowiska wyjaśnia, że dzięki temu odbiorcy mogą realnie wpływać na wysokość swojego rachunku za prąd poprzez zarządzanie zużyciem energii w zależności od poziomu cen na rynku. Mogą więc np. ograniczyć konsumpcję energii w godzinach szczytu, kiedy ceny energii na rynku są najwyższe.

Resort podaje, że oferty z ceną dynamiczną przeznaczone będą przeznaczone dla wszystkich odbiorców posiadających zainstalowany inteligentny licznik ze zdalnym odczytem. – Ma to swoje uzasadnienie w częstotliwości pomiarów energii, których można dokonywać na bieżąco bez fizycznej obecności inkasenta. Byłoby to niemożliwe w przypadku liczników tradycyjnych – tłumaczy ministerstwo.

– MKiŚ przygotowało solidne ramy prawne dla ogólnopolskiej wymiany liczników z indukcyjnych na te inteligentne ze zdalnym odczytem. Harmonogram instalacji nowych urządzeń przez operatorów systemów dystrybucyjnych u odbiorców, w tym w gospodarstwach domowych, jest wskazany w tzw. ustawie licznikowej, która weszła w życie trzeciego lipca tego roku. Umożliwia ona także uruchomienie systemów zdalnego odczytu oraz Centralnego Systemu Informacji Rynku Energii – mówi minister Kurtyka.

– Gdy obowiązywać już będą przepisy umożliwiające rozliczenia z ceną dynamiczną, wielu odbiorców będzie technicznie gotowych do zawarcia takiej umowy, mając zainstalowany w swoim gospodarstwie domowym, nowoczesny licznik z funkcją zdalnego odczytu. Natomiast szybki i łatwy wybór najodpowiedniejszej oferty sprzedaży energii, również w ramach rozliczeń z ceną dynamiczną, zapewni odbiorcom o rocznym zużyciu poniżej 100 000 kWh, bezpłatna porównywarka cen energii, którą poprowadzi prezes URE – komunikuje ministerstwo klimatu i środowiska.

Zdaniem Kurtyki, powszechność umów z cenami dynamicznymi pozwoli rozwinąć nowe segmenty rynku, takie jak przydomowe magazyny energii. – Wpłynie to również korzystnie na stabilną pracę systemu elektroenergetycznego – zmniejszy się pobieranie energii z sieci w okresie szczytowego zapotrzebowania. Wzrośnie natomiast liczba konsumentów świadomie i realnie wpływających na swój rachunek za prąd, a więc na obniżenie domowych wydatków – zaznacza minister Kurtyka.

Ministerstwo podkreśla, że nowi prosumenci fotowoltaiki uzyskają większą swobodę zawierania umów i wyboru konkurencyjnej oferty sprzedaży energii, przy jednoczesnej możliwości zwiększenia wykorzystania energii w czasie bieżącym na własne potrzeby oraz jej rzeczywistego magazynowania. – Ponadto, wprowadzenie taryf dynamicznych może stanowić dodatkowy bodziec do zmiany ogrzewania budynków ze źródeł emisyjnych na ogrzewanie elektryczne z wykorzystaniem m.in. pomp ciepła, co wpłynie na poprawę jakości środowiska – tłumaczy resort.

Ministerstwo klimatu i środowiska/Jędrzej Stachura

DGP: Budowa portu na potrzeby offshore w Gdyni może napotkać na trudności