Mobilne sprężarki pomogą PGNiG wycisnąć gaz z wyeksploatowanych złóż

25 sierpnia 2017, 14:00 Alert
EWE gas processing plant in Nuettermoor, Germany_LYS243921_2
PGNiG wybrało ofertę ABB (fot. arch. ABB)

Firma ABB dostarczy spółce PGNiG agregaty sprężające gaz. Urządzenia mają pomóc w wydobyciu gazu ziemnego ze złóż znajdujących się w końcowej fazie eksploatacji.

Ponieważ w miarę sczerpywania złóż ciśnienie w nich obniża się, konieczne jest zastosowanie sprężarek. Pozwalają one wtłoczyć gaz do rurociągów. Dotychczas PGNiG SA wykorzystywała do tego celu stacjonarne agregaty sprężające gaz, instalowane na terenie ośrodków zbioru gazu. Zaistniała jednak potrzeba zastosowania sprężarek lokalizowanych w strefach przyodwiertowych (bezpośrednio na złożu gazu), umożliwiających przesył gazu ze złoża do ośrodka zbioru.

Sprężarki te muszą spełnić specyficzne wymagania, charakterystyczne dla złóż gazu znajdujących się najczęściej poza terenami zurbanizowanymi, gdzie nie ma możliwości zasilania w energię elektryczną i brakuje odpowiednich dróg dojazdowych. Ponadto sprężarki muszą być łatwe do przewiezienia.

PGNiG wybrała urządzenia firmy ABB. W ramach umowy producent jest odpowiedzialna za projekt, dostawę, nadzór nad instalacją oraz uruchomienie siedmiu mobilnych agregatów sprężających i jednego agregatu stacjonarnego wraz z autorskim systemem sterowania. Umowa obejmuje również serwis urządzeń.

Siedem mobilnych agregatów będzie wykorzystywał sanocki oddział PGNiG.

Sprężarki ABB

Urządzenia mają pomóc w wydobyciu gazu z wyczerpujących się złóż (fot. arch. ABB)

Materiały prasowe