Moc mikroinstalacji w sieci PGE wzrosła o niecałe 5 MW

14 czerwca 2017, 15:00 Alert
pv-tesla

Jak poinformował portal Gramwzielone.pl, w I kwartale 2017 r. spółka PGE Dystrybucja przyłączyła do sieci 756 mikroinstalacji o łącznej mocy 4,88 MW. Niewiele większy był przyłączony przez tego operatora w tym samym okresie łączny potencjał instalacji OZE niezaliczanych do grupy mikroinstalacji.

W okresie styczeń-marzec 2017 r. PGE Dystrybucja przyłączyła do sieci w sumie 765 instalacji odnawialnych źródeł energii o łącznej mocy 10,58 MW, w tym 9 większych instalacji o mocy 5,7 MW, które nie kwalifikują się do grupy mikroistalacji.

Ze 756 mikroinstalacji o łącznej mocy 4,88 MW przyłączonych do sieci PGE Dystrybucja w I kwartale br. wszystkie z wyjątkiem jednej wykonano w technologii fotowoltaicznej. Tylko jedną mikroinstalację przyłączono w trybie umowy, pozostałe przyłączono na zgłoszenie.

Wynik przyłączeń mikroinstalacji w sieci tego operatora za I kwartał 2017 r. jest zbliżony do osiągniętego we wcześniejszym kwartale, ale gorszy od wyników z wcześniejszych kwartałów 2016 r.

W IV kwartale 2016 r. do sieci PGE Dystrybucja przyłączono 641 mikroinstalacji o łącznej mocy 4,03 MW, w III kwartale ub.r. przyłączono 1055 mikroinstalacji o mocy 6,44 MW, w II kwartale odnotowano przyłączenia 1161 mikroinstalacji o mocy 6,85 MW, a w I kwartale 2016 r. w sieci PGE Dystrybucja pojawiło się 1236 mikroinstalacji o łącznej mocy 6,25 MW.

Z instalacji o jednostkowej mocy powyżej 40 kW w I kwartale br. PGE Dystrybucja przyłączyła jedynie pięć instalacji fotowoltaicznych o łącznej mocy 3,215 MW, dwie instalacje biogazowe o mocy niemal 1,1 MW, elektrownię wiatrową o mocy 1 MW, a także elektrownię biomasową o mocy 0,4 MW.

Jak wynika z informacji przekazanych portalowi Gramwzielone.pl prze PGE Dystrybucję, do sieci zarządzanych przez tą spółkę w ubiegłym roku podłączono około 4090 mikroinstalacji o łącznej mocy niewiele ponad 23,5 MW, a rok wcześniej przyłączono 1921 mikroinstalacje o łącznej mocy 13,68 MW. Łączna moc wszystkich OZE przyłączonych do sieci PGE Dystrybucja w ubiegłym roku wyniosła niemal 145 MW.

W opublikowanym ostatnio raporcie Polskiego Towarzystwa Przesyłu i Rozdziału Energii Elektrycznej (PTPiREE) w przypadku liczby mikroinstalacji przyłączonych do sieci PGE Dystrybucja w 2016 r. podano liczbę 5266. Biuro prasowe PGE Dystrybucja zaznacza jednak, że to liczba uwzględniająca również instalacje odłączone czy zgłoszone na przełomie roku, w przypadku których nie podpisano wówczas jeszcze umów przyłączeniowych, a faktyczna liczba aktywnych mikroinstalacji przyłączonych w u.br. jest bliska 4090.

Na koniec I kwartału br. PGE Dystrybucja posiadała aktywne umowy przyłączeniowe na łączną moc 1,814 GW, z czego 1,757 GW stanowiły OZE. Dominowały farmy wiatrowe z potencjałem 1,292 GW, na co złożyło się 133 turbin. Ponadto PGE Dystrybucja miała aktywne umowy na przyłączenie 511 elektrowni fotowoltaicznych o łącznej mocy 406,8 MW (do tego kilkadziesiąt mikroinstalacji PV), na 43 elektrownie biogazowe o łącznej mocy 36,53 MW, 7 elektrowni wodnych o mocy 0,91 MW, 3 elektrownie biomasowe o mocy 10,32 MW, a także na dwie instalacje zaliczane do grupy „inne OZE” o łącznej mocy 8,79 MW.

Ponadto w I kwartale br. PGE Dystrybucja wydała 105 warunków przyłączenia na instalacje o mocy 55,43 MW, z czego 104 na OZE o łącznej mocy 50,08 MW. Z tego 92 warunków przyłączenia dotyczyło większych niż mikroinstalacje elektrowni fotowoltaicznych o łącznej mocy 40,67 MW, cztery wydano dla mikroinstalacji PV o mocy 0,13 MW, cztery dla elektrowni biogazowych o mocy 4,26 MW, po 1 na elektrownię wiatrową (1 MW) oraz wodną (0,12 MW), a także 2 na „inne OZE” o łącznej mocy 3,9 MW.

Gramwzielone.pl