MKiŚ przekonuje, że nowy model wsparcia fotowoltaiki będzie korzystny

15 czerwca 2021, 10:30 Alert
Instalacja fotowoltaiczna na dachu budynku fot. Ulrike Leone/Pixabay
Instalacja fotowoltaiczna na dachu budynku fot. Ulrike Leone/Pixabay

Możliwość obniżenia rachunków za energię elektryczną, rozwój przydomowych magazynów energii oraz otwarcie rynku prosumenckiego na nowe modele biznesowe – to tylko niektóre korzyści, wynikające ze zmian zaproponowanych przez ministerstwo klimatu i środowiska w projekcie nowelizacji prawa energetycznego i ustawy o odnawialnych źródłach energii. Resort podkreśla, że dokument jest obecnie na etapie konsultacji społecznych i międzyresortowych.

Nowe zasady rozliczania będą korzystne

Zdaniem ministerstwa, proponowane zmiany systemu prosumenckiego są niezbędne dla stabilnego rozwoju tego obszaru. – Jest to kolejny etap transformacji polskiego rynku energii elektrycznej, która jest niezbędna by zapewnić konsumentom i aktywnym odbiorcom ważną rolę w zapewnianiu elastyczności systemu elektroenergetycznego. Bez niej niemożliwe będzie zwiększanie roli energetyki rozproszonej w naszym systemie elektroenergetycznym – czytamy w komunikacie.

Resort podkreśla, że koncepcja sprzedaży nadwyżek energii elektrycznej jest w pełni spójna z wymogami unijnej dyrektywy 2019/944 w kwestii oddzielnego rozliczania wprowadzonej i pobranej z sieci energii elektrycznej oraz koniecznością ponoszenia odpowiedniej części kosztów systemu elektroenergetycznego. Realizację tych obowiązków ma zapewnić planowana instalacja liczników i systemu zdalnego odczytu u odbiorców końcowych.

– Mając na względzie zapewnienie bezpieczeństwa regulacji prawnych dla obecnych prosumentów oraz tych, którzy planują rozpocząć produkcję energii elektrycznej do 31 grudnia 2021 r., pozostawiamy dotychczasowy system rozliczeń. Jednocześnie zaplanowano elastyczność w tym zakresie. W przepisach przejściowych zawarto regulację, umożliwiającą jednorazową migrację prosumenta energii odnawialnej z doczasowego, opartego o „opust” systemu rozliczeń, do nowego systemu sprzedaży nadwyżek energii elektrycznej – informuje ministerstwo.

Niższe koszty eksploatacji energii wobec stale rosnących cen energii, to rozwiązanie, które dodatkowo gwarantuje stabilność opłat. Zgodnie z przeprowadzoną analizą, biorąc pod uwagę planowane wsparcie z programu „Mój Prąd’ oraz ulgę podatkową, prosument w nowym systemie zaoszczędza około 1500 zł rocznie, w przypadku przejścia na taryfę G12. Jest to oszczędność około 48 procent, w porównaniu do gospodarstwa bez instalacji fotowoltaicznej.

Zdaniem ministerstwa, dzięki nowym możliwościom prosument zyska także swoistą gwarancję odbioru energii przez okres życia instalacji oraz zwolnienie z obowiązku podatkowego podczas sprzedaży energii elektrycznej. Przedstawione rozwiązania mają zapewnić ochronę przed ujemnymi cenami za energię elektryczną. – Ponadto, proponowany model zachęca prosumenta do wykorzystania własnej energii na bieżąco, co przekłada się na niższe koszty zakupu energii z sieci oraz niższe opłaty dystrybucyjne zmienne – czytamy.

Więcej informacji o zmianach można znaleźć tutaj.

Ministerstwo klimatu i środowiska/Jędrzej Stachura

PAS apeluje o dalsze wsparcie na rzecz fotowoltaiki i podtrzymanie opustów