Rudd: Polska i Wielka Brytania mogą współpracować przy modernizacji energetyki

17 lutego 2016, 14:05 Atom
energetyka

Wartość inwestycji w sektorze energetycznym w ciągu najbliższych 10-20 lat w Europie Środkowo-Wschodniej wyniesie ponad 1 736 miliardów złotych, a Polska, jako największy kraj w regionie, przyciągnie najwięcej inwestycji – mówili uczestnicy Szczytu Energetycznego Great Energy Summit w Warszawie.

Według organizatorów szczytu realizowane obecnie w regionie programy modernizacyjne w obszarze energetyki wynikają z kilku powodów. Po pierwsze, kraje Europy Środkowo-Wschodniej borykają się z problemami infrastruktury, która zanim 25 lat temu nastąpiły przemiany demokratyczne, była dalece niedofinansowana. W rezultacie ponad 60 proc. aktywów wytwórczych energii elektrycznej ma ponad 30 lat. Po drugie, do regionu płyną fundusze unijne, które istotnie wspomogą sektor. Po trzecie, prognozuje się, że w ciągu najbliższych 15 lat zapotrzebowanie na energię elektryczną w CEE wzrośnie o 30 proc. (dla porównania średnia w krajach OECD wynosi 4 proc.). Programy modernizacyjne są ponadto spowodowane zmianami legislacyjnymi w europejskiej polityce klimatycznej dotyczącej emisji przemysłowej, prognozowanym wzrostem zapotrzebowania na gaz w regionie o 8-12 proc. do roku 2023 (największy przyrost nastąpi w ciągu najbliższych 3 lat) i wysokim uzależnieniem od rosyjskiego gazu (w przypadku sześciu krajów w regionie dostawy gazu w 80 proc. pochodzą z Rosji), które oznacza dużą potrzebę dywersyfikacji źródeł dostaw.

W ocenie organizatorów szczytu modernizacje w sektorze energetycznym w Europie Środkowo-Wschodniej mogą stanowić szanse dla rozwoju współpracy polsko-brytyjskiej. Wskazują oni na szczególnie duże szanse w obszarze energetyki jądrowej, ropy i gazu oraz czystych technologii węglowych. W samej tylko energetyce jądrowej inwestycje dotyczące budowy, rozwoju oraz zarządzania odpadami szacowane są na poziomie 231 mld złotych (40 mld GBP).

– W wielu obszarach można wykorzystać doświadczenie brytyjskich firm. Począwszy od produkcji, a skończywszy na usługach finansowych, brytyjskie łańcuchy dostaw mogą służyć przykładem dla naszych partnerów w Europie Środkowo-Wschodniej – powiedziała uczestnicząca w wydarzeniu Amber Rudd – Minister ds. Energii i Zmian Klimatu Wielkiej Brytanii.

Natomiast Robin Barnett, ambasador W. Brytanii w Polsce podkreślił, że kraj ten zajmuje drugie miejsce w globalnym indeksie innowacyjności, a u jej podstaw leży m.in. brytyjski wkład w modernizację sektora energetycznego.

Z kolei Andrzej Błach, partner w kancelarii CMS zwrócił uwagę, że w Europie Środkowej i Wschodniej wciąż bardzo istotną część gospodarki stanowi energochłonny sektor produkcyjny, a to oznacza wspólne dla większości rynków regionu wysokie zapotrzebowanie na energię, znacznie wyższe w przeliczeniu na jednostkę PKB, niż w krajach Europy Zachodniej.

– Choć priorytety wewnętrzne oraz strategie energetyczne w krajach regionu różnią się znacznie, to potrzeba inwestycji w sektorze energetycznym jest wspólna dla wszystkich krajów regionu, a rozwój współpracy regionalnej może okazać się bardzo ważnym narzędziem do zapewnienia bezpieczeństwa energetycznego. Wspólne też są wyzwania jakie wynikają z polityki klimatycznej Unii Europejskiej.” – skomentował Błach.

Równolegle ze Szczytem Energetycznym ma miejsce seminarium Innowacje w gospodarce węglowej (Innovation in Coal). Wśród zaproszonych ekspertów znaleźli się dr Krzysztof Kapusta z Centrum Czystych Technologii Węglowych w Katowicach, dr Ewa Nowicka reprezentująca Instytut Badawczy Cardiff University, czy też prof. Stephen Skinner z Imperial College w Londynie.

Źródło: CIRE.PL