Mołdawia i Ukraina podpisały dokument o współpracy w wypadku kryzysu gazowego

13 grudnia 2019, 16:00 Alert
gaz energetyka tłocznia
Fot. Piotr Stępiński/BiznesAlert.pl

Mołdawia i Ukraina podpisały protokół ustaleń w sprawie współpracy w dziedzinie bezpieczeństwa dostaw gazu i wzmocnienia bezpieczeństwa energetycznego w regionie. Specjalne memorandum zostało podpisane przez Anatola Usatîi, ministra gospodarki i infrastruktury Mołdawii i Kostiantyna Czyżyka, wiceministra energii i ochrony środowiska Ukrainy.

Memorandum o współpracy gazowej

– Jest to kamień milowy w historii Wspólnoty Energetycznej i praktyczny przykład przyjęcia solidarności jako zasady we wspólnej pracy nad bezpieczeństwem dostaw gazu. Gratulujemy obu stronom ich konstruktywnej i elastycznej pracy w celu osiągnięcia porozumienia w tak krótkim czasie. Wspólna praca Mołdawii i Ukrainy jest najlepszą praktyką również dla innych stron – powiedział dyrektor Sekretariatu Wspólnoty Energetycznej Janez Kopač.

– Nasze władze, kraje w regionie i nasi partnerzy z Unii Europejskiej rozumieją znaczenie bezpieczeństwa dostaw gazu ziemnego oraz jego wpływ i potencjalne konsekwencje jego braku. Bardzo doceniam fakt, że Sekretariat Wspólnoty Energetycznej i Komisja Europejska odnotowują te trudności w ich realistycznym kontekście. Powinno się to przyczynić do ściślejszej współpracy w zakresie bezpieczeństwa dostaw między Mołdawią a Ukrainą – powiedział Anatol Usatîi, minister gospodarki i infrastruktury Mołdawii

– Memorandum potwierdziło zamiar obu ministerstw, aby nawiązać dialog i wzajemną pomoc między państwami w zakresie dostaw gazu, wyeliminować i zapobiec kryzysowi w sieciach energetycznych, a także skutecznie zapobiegać i łagodzić zakłócenia w dostawach gazu ziemnego- powiedział Kostiantyn Czyżyk, wiceminister energii i ochrony środowiska Ukrainy.

Mołdawia i Kijów są od siebie współzależne, jeśli chodzi o ich sektory gazowe. Struktura i konfiguracja sieci przesyłowej gazu ziemnego powoduje uzależnienie Mołdawii od przepływów gazu ziemnego przez Ukrainę, podczas gdy niektórzy ukraińscy odbiorcy są zależni od przepływów gazu ziemnego przez Mołdawię.

Zgodnie z memorandum Mołdawia i Ukraina zobowiązały się do niezwłocznego informowania się w przypadku ogłoszenia krajowego kryzysu gazowego oraz uruchomienia różnych środków zapobiegawczych lub nadzwyczajnych, które mogą mieć wpływ na odbiorców gazu w sąsiednim kraju. Memorandum uznaje solidarność za naczelną zasadę współpracy w przypadku awarii gazu ziemnego. W tym duchu obaj sygnatariusze starają się współpracować i zbadać, w jaki sposób ich krajowe środki nadzwyczajne mogą być stosowane w skoordynowany sposób, aby zapewnić dostawy gazu dla obywateli obu krajów. Memorandum, które nie jest prawnie wiążące, zaczęło obowiązywać w dniu jego podpisania.

Energy Community/Michał Perzyński

Ukraina i Mołdawia razem przygotowują się na ewentualny kryzys gazowy