MON chce umożliwić powrotu do kraju polskich naukowców, badaczy w obszarze obronności

27 kwietnia 2016, 12:30 Alert
armia

(Ministerstwo Obrony Narodowej)

Podsekretarz stanu w Ministerstwie Obrony Narodowej prof. dr hab. Wojciech Fałkowski zatwierdził program KOŚCIUSZKO. Celem programu jest wsparcie powrotu do kraju polskich naukowców, którzy po ukończeniu doktoratu i opuszczeniu kraju podjęli pracę na zagranicznych uczelniach.

Program, poprzez umożliwienie powrotu z emigracji polskiej kadry naukowej, podniesie prestiż wojskowych uczelni i instytutów badawczych oraz szpitali klinicznych, co w przyszłości przełoży się na rozwój technologiczny polskich Sił Zbrojnych.

Adresowany jest do polskich naukowców za granicą i jednostek naukowych nadzorowanych przez MON.
Naukowcy, którzy pozytywnie przejdą procedurę konkursową, podejmą zatrudnienie w wojskowych uczelniach, instytutach badawczych, bądź wojskowych szpitalach klinicznych, gdzie będą prowadzili prace mające na celu tworzenie technologii i rozwiązań podwójnego zastosowania o najwyższym światowym poziomie.

W ramach programu będą finansowane projekty badawcze, których finalne efekty wpisują się w „Priorytetowe Kierunki Badań Naukowych w resorcie obrony narodowej w latach 2013–2022”.

Planowany budżet przeznaczony na realizację programu KOŚCIUSZKO wynosi 10 mln zł a czas jego trwania nie powinien przekraczać 36 miesięcy.